Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Šablony II na PČG

Název projektu: Šablony II na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015170

Od 1.9.2019 škola realizuje projekt EU, který přispívá k posilování rovných příležitostí, podporuje v dalším vzdělávání pedagogy a pomáhá žákům, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Realizované aktivity projektu:

ŠablonaNázev šablony
2.III/2Školní speciální pedagog
2.III/6Školní kariérový poradce
2.III/7aDVPP - 8h (čtenářská gramotnost-ČG)
2.III/7cDVPP - 8h (cizí jazyky-CJ)
2.III/7kDVPP - 8h (kulturní povědomí)
2.III/9Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ (3 pedagogové)
2.III/10Sdílení zkušeností pedagogů různých škol
2.III/11Tandemová výuka
2.III/13Nové metody ve výuce v SŠ
2.III/15Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ
2.III/16Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
2.III/19aKlub pro žáky SŠ - čtenářský
2.III/19bKlub pro žáky SŠ - zábavná logika a deskové hry
2.III/19cKlub pro žáky SŠ - komunikace v cizím jazyce
2.III/19dKlub pro žáky SŠ - badatelský
2.III/19eKlub pro žáky SŠ - obč. vzděl. a dem. myšlení
2.III/20Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
2.III/21Projektový den ve škole
2.III/22Projektový den mimo školu
2.III/23Komunitně osvětová setkání