Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Informace k výuce od 11. května pro maturující žáky

Štítky: 

Od 11. května 2020 se  z rozhodnutí vlády ČR a dle pokynů a metodik MŠMT  otevírá možnost dobrovolné  přítomnosti žáků posledního ročníku ve středních školách. Pro žáky tříd V8.A,B a 4.A naší školy  bude v období 11. 5 – 22. 5. 2020 organizována výuka dle mimořádného rozvrhu za dodržení předepsaných hygienických podmínek s limitem 15 žáků v učebně. Výuka v jednotlivých předmětech je určena pouze žákům, kteří z těchto předmětů maturují, včetně volitelných předmětů, seminářů a  cvičení, které se těchto předmětů týkají.

V přílohách naleznete důležité pokyny a informace:

  • Hygienická pravidla
  • Mimořádný rozvrh hodin
  • Čestné prohlášení
  • Schéma zasedacího pořádku v učebnách

Při příchodu do školy:

  • Odevzdejte na recepci vyplněné a podepsané čestné prohlášení ( 11.5.)
  • Přihlaste s k systému prezence svým  čipem
  • Proveďte první desinfekci rukou

V pátek 22. května bude žákům posledního ročníku  vydáno výroční vysvědčeníV týdnu 25. – 29. května 2020 již nebude probíhat výuka dle rozvrhu, zůstává možnost individuálních konzultací v oblasti maturitních předmětů.

RNDr. Zdeněk Papež, ředitel školy