Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

PČG online 4. - 7. 5.

Štítky: 

Připravili jsme pro vás i na tento týden tabulkový přehled zadané práce pro jednotlivé třídy. Naleznete ho v příloze.  Od tohoto týdne plní žáci maturitních tříd zadanou domácí práci jen ve svých maturitních předmětech, pokud neurčí jejich vyučující jinak.