Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Prima - Atmosféra 1

Prosím, nepřepisujte si tyto materiály do sešitu, ani si je nemusíte tisknout, dávám do nich spoustu obrázků.

Materiál si přečtěte a poté s nimi budeme pracovat na online hodinách :-)

Dx

Příloha: