Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Volitelné předměty 2012/13

Štítky: 

Rozdělení do volitelných předmětů pro V7.AB, 3.AB, V8.AB, 4.AB je zveřejněno v příloze.

Nově byl zřízen (za zrušené semináře LS, SČL) pro oba ročníky povinně-volitelný Seminář čtení a tvůrčího psaní (čt odpoledne). Přihlásit se můžete u vyučující Mgr. Ilony Baarové, změnu ve volitelných předmětech pak nahlásíte zástupci ředitele. Seminář bude otevřen při minimálním počtu 9 studentů, jeho náplň je v dalším textu.

Náplň semináře
Jednu z hlavních  částí semináře tvoří četba a interpretace literárních děl s využitím metod kritického myšlení. Druhou hlavní náplní jsou základy tvůrčího psaní jak v oblasti žurnalistiky, tak beletrie. Součástí jsou i dílny psaní a čtení, které budou zaměřeny na přípravu k maturitní zkoušce. Seminář budou doplňovat besedy k filmovým a divadelním představením a literární exkurze. Cílem semináře je rozvoj čtenářské a informační gramotnosti a rozvoj písemných schopností a dovedností žáků.