Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Volba volitelných předmětů 2020/21

Štítky: 

Žáci současných tříd V6.AB, 2.A a V7.AB, 3.A vyplní a pošlou třídnímu učiteli svoji volbu volitelných předmětů na příští školní rok. Termín odevzdání: 24.4.2020.