Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Naše partnerské město

PROJEKT : Češi a Slováci - minulost spojuje, budoucnost jako výzva

   

LEVOČA

Levoča vznikla ze dvou původních slovanských osad, které pravděpodobně zpustošili Tataři v roce 1241. Nejstarším písemným dokladem, v němž se objevuje název Levoča (jako „Leucha“), je listina Bély IV. z roku 1249. V roce 1271 se Levoča stala hlavním městem Společenstva spišských Sasů. Již v roce 1317 je připomínána výslovně jako město královské. Rozvoji města podstatně pomohla výsada práva skladu, udělená Levoči Karlem Robertem v roce 1321. Tato výsada nutila zahraniční kupce zůstat ve městě 15 dní a poskytnout své zboží k prodeji. Zikmund Lucemburský  osvobodil roku 1402 levočské kupce od práva skladu v jiných městech a roku 1411 rozšířil levočské právo skladu i na domácí kupce. Roku 1419 byli Levočané osvobozeni od placení třicátků v celých Uhrách. Tím došlo k otevření neobyčejných možností svobodného obchodování. Příznivý vývoj města vyvrcholil na přelomu 15. a 16. století a umožnil vznik takových uměleckých skvostů, jakými je dílo mistra Pavla z Levoče v kostele sv. Jakuba. Rozsáhlý požár a protihabsburské povstání ukončily jeho rozvojj. Nicméně i přes tyto skutečnosti zůstala Levoča centrem Spiše a národního hnutí. Na známém levočském lyceu tu od roku 1844 půspbili žáci Ľudovita Štúra v čele Janem Franciscim Rimavským. Při této příležitosti vznikla i pozdejší hymna Slovenské republiky "Nad Tatrou sa blýská", která se poprvé zpívala právě v Levoči. Díky konzervativnímu měšťanstvu nepřinesla průmyslovová revoluce a s ní spojený rozvoj železniční dopravy Levoči možné výhody. Ba právě naopak. Po vybudování Košicko- bohumínské dráhy se kdysi prosperující město ocitlo na periferii obchodních zájmů. Negativní důsledky pro rozvoj města měly obě světové války. Do roku 1949 je město Levoča sídlem okresná správy a do roku 1949 i sídlem krajského soudu. Postupně se proměnila skladba obyvatelstva, kam se ve 2. polovině 20. století začali stěhovat obyvatelé z okolních vesnic. Postupně docházelo k sanaci starých ulic, vznikla panelová výstavba, školy, sportoviště, kulturní instituce. Ve městě se zachovaly stavebně- historické památky, což vedlo k rozvoji cestovního ruchu, ze kterého město v převážné míře žije dodnes.

 

zdroj: http://ik.levoca.eu/historia-mesta/