Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

PČG online 30. 3. - 3. 4.

Štítky: 

V příloze naleznete tabulku obsahující souhrn učiva na tento týden. Účast na distanční formě vzdělávání je pro všechny žáky školy povinná. Pokud by se ze závažných důvodů žáci nemohli do tohoto systému online výuky zapojit, je třeba tuto informaci zavčas předat třídnímu učiteli. Jestliže není některá zadaná práce jasná nebo nerozumíte způsobu hodnocení, neváhejte kontaktovat své vyučující.