Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Instrukce pro žáky v době samostudia

Po dobu platnosti vládního nařízení o zavření škol budou žáci vykonávat domácí samostudium. Vyučující budou nadále vyplňovat třídní knihu v Bakalářích. Prostřednictvím Bakalářů tedy žáci zjistí, jakou látku si mají sami nastudovat a jaké domácí úkoly mají splnit. Výhodou tohoto řešení je, že všechny tyto informace budou mít žáci i rodiče v Přehledu výuky ve webové a mobilní aplikaci, jako kdyby normálně chodili do školy.

Žáci budou tedy denně sledovat v Bakalářích svůj rozvrh hodin a plnit průběžně zadané úkoly. V případě, že žák nemůže takto postupovat (např. z důvodu nemoci), uvědomí rodič školu (zpráva třídnímu učiteli nebo tel. 353501111 na sekretariát školy).

Pro komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči zpřístupnila škola v Bakalářích aplikaci Komens. Tato je funkční ve webovém prohlížeči i na mobilním telefonu. Pokud se vám ikona Komens na mobilním telefonu nezobrazí, je potřeba aplikaci Bakaláři znovu nainstalovat.

Vyučující mohou využít další možnosti (domácí úkol s přílohou do 4MB, soubor v Bakaláři-Dokumenty do 10MB, Moodle, testy SCIO, videokonference, aj.), vždy však o tom bude v Třídní knize záznam.