Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

samostudium

Zdravím,

samostatně si dodělejte naposledy rozdané pracovní listy:

č. 16 Vektorová algebra

 a dále nové č. 17 Lineární útvary v anal. geom.  Všechny soubory naleznete na webových Bakalářích v dokumentech SM 4.

J. Č.