Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Aromatické sloučeniny, halogenderiváty

Vypracovat pracovní list na aromatické sloučeniny, halogenderiváty, dusíkaté deriváty, písemná kontrola po příchodu do školy.