Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Přijímací zkoušky nanečisto již tuto sobotu 25. 1. 2020!

Již tuto sobotu se sejdou v aule školy uchazeči o studium na PČG z 5. a 9. tříd, aby se zúčastnili Přijímacích zkoušek nanečisto. Časový harmonogram dne zůstává nezměněn a naleznete ho v příloze. Žáci si přinesou s sebou pouze psací a rýsovací pomůckyUchazeči o studium na gymnáziu si projdou modifikovanými testy CERMATu a právě na stránkách www.cermat.cz se můžete po 7. 2. 2020 seznámit s kompletním zněním těchto testů včetně klíče správných řešení. 

Rodiče mohou na své děti počkat v prostorách vestibulu nebo školního bufetu, kde budou mít k dispozici zdarma sladké i nesladké nápoje. Předpokladem účasti je předchozí úspěšné elektronické přihlášení na webových stránkách školy, potvrzení o přihlášení nebylo vystaveno, a tak ho ani nevyžadujeme. Doufáme, že si žáci odnesou jasnou představu, jak přijímací zkoušky probíhají, a že není třeba se jich obávat. Děkujeme Vám za zaslání příspěvku na organizaci ve výši 100,- Kč.