Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Školní kolo Soutěže v cizích jazycích - angličtina

Školní kolo Soutěže v cizích jazycích – angličtina (dříve Olympiády v anglickém jazyce) se bude konat v těchto termínech:

Kategorie I. B (primy a sekundy)                                 - úterý     3/12/2019

Kategorie II. B (tercie a kvarty)                                    - čtvrtek  5/12/2019

Kategorie III. A (vyšší gymnázium bez maturantů)      - středa   4/12/2019

Soutěž se skládá z poslechové a ústní části. Všichni soutěžící absolvují poslechový test, po jehož vyhodnocení postoupí úspěšnější studenti do dalšího kola (ostatní se vrátí zpět do výuky). V ústní části čeká postupující studenty po stručném představení konverzace na vylosované téma (po krátké přípravě), řešení situace (pohotově bez přípravy) či u mladších studentů popis obrázku. Hodnotí se jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

Zájemci o účast v Soutěži v cizích jazycích – angličtina by se měli co nejdříve hlásit u svých vyučujících AJ, nejpozději ale do 22. 11. 2019. Bude-li mít z dané třídy zájem mnoho studentů, bude muset proběhnout i třídní kolo.

Pro letošní rok nejsou vyhlášené kategorie pro žáky, kteří měli či mají trvalou možnost komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku. Tyto žáky není možné zařadit do vyhlášených kategorií uvedených soutěží a nemohou se tedy soutěží v NJ, AJ a FJ účastnit.

Školní kola jednotlivých kategorií začínají vždy v 8.00 hod. v aule.

Témata pro všechny tři kategorie najdete v přílohách zde.