Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Primární prevence

V říjnu 2019 proběhl ma naší škole projekt primární prevence nazvaný Primární prevence na nižším stupni karlovarského gymnázia, pro každý ročník od primy do kvarty byl zvolen specifický program v tříhodinových blocích, projekt realizovala nezisková organizace Světlo Kadaň,z.s. a byl plně hrazen z grantu Karlovarského kraje.