Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

ERASMUS PLUS

Štítky: 

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do programu Erasmus Plus - strategické partnerství. Jedním z našich partnerů je slovenské gymnázium J.F. Rimavského v Levoči. Jednoroční projekt je určený pro žáky druhých a třetích ročníků (sext a septim). V říjnu proběhl výběr těch, kteří se budou podílet na realizaci tohoto projektu, a to na základě motivačního dopisu a návrhu aktivit, které by žáci chtěli realizovat v rámci dvou výměnných mobilit. Seznam vybraných žáků a náhradníků najdete v příloze.