Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Informace ke stávce

Štítky: 

První české gymnázium v Karlových Varech se ke stávce vyhlášené ČMOS na středu 6. listopadu 2019 nepřipojí. Uvedený důvod stávky spočívající pouze ve způsobu rozdělení navýšení platů ve výši 10% mezi nárokovou a nenárokovou složku nepovažujeme za dostatečný. 

Podporujeme však veškeré snahy o narovnání platových podmínek pracovníků v českém podfinancovaném  školství. V oblasti školství však vidíme i další zásadní problémy, které je třeba urychleně řešit. Patří mezi ně celkově nedobré společenské postavení učitelů, nedostatek neformální podpory vzdělanosti a vzdělávání v naší společnosti, velmi  vysoký věkový průměr učitelů v českých školách a současně nezájem o učitelské povolání u mladé generace, zcela nedostatečné ohodnocení specializačních pozic na školách a třídních učitelů v první řadě. Tristním problémem je také stálé odkládání řešení naprostého nedostatku dnes již nezbytných nepedagogických odborných pracovníků na českých školách a s tím související přetěžování učitelů jinými činnostmi. Zcela a nepochopitelně opomíjené je finanční zabezpečení zájmové mimoškolní činnosti mládeže ve školách. V neposlední řadě jsou tu nevhodné a školy enormně časově a administrativně zatěžující a stále sílící zásahy státu do maturitních a přijímacích zkoušek. To jsou oblasti, na které je třeba se urychleně zaměřit, které nás dlouhodobě trápí, vyžadujeme jejich řešení a celospolečenskou diskusi.

                                                                                                              RNDr. Zdeněk Papež, ředitel školy