Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Dějepisná olympiáda

Školní kolo dějepisné olympiády se koná dne 12.11.2019 pro tercie a kvarty a dne 14.11.2019 pro vyšší gymnázium. Vždy od 8,00 hod v aule. Téma je společné: "Dlouhé století se loučí (1880 - 1920)". Zájemci se mohou zapisovat u PaedDr. Baarové v kabinetě č.12. Bližší informace také u p. Baarové.