Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Sportovní úspěchy 2018-19

 

Výsledky olympiád a soutěží za školní rok 2018/19

 

PŘEHLED SPORTOVNÍCH ÚSPĚCHŮŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Ve školním roce se naši žáci účastnili desítek sportovních soutěží na okresní, krajské a celostátní úrovni.

 

SŠ (kategorie V)

V konečné tabulce účasti a úspěšnosti středních škol okresu Karlovy Vary ve sportovních soutěžích vyhlášených MŠMT, AŠSK ČR a Karlovarským krajem

se naši chlapci umístili na čtvrtém a děvčata na sedmémmístě.

 

 

PŘEHLED NEJVĚTŠÍCH ÚSPĚCHŮ (krajské a celostátní kolo) VG

 

  1. Volejbal – kvalifikace na RF – 2.místo – dívky ( Kotyzová, Mišnarová,Holá,Mazůrková M.,Košinárová, Smutná, Derbak)

  2. Plážový volejbal – krajské kolo 1. místo (Mazůrková, Košinárová)

2. místo (Holá, Smutná)

REPUBLIKOVÉ FINÁLE - 3. místo (Mazůrková, Košinárová)

 

3.     Stolní tenis – krajské kolo – 2. místo chlapci (Tyml, Tesař, Řezáč)

  1. Basketbal krajské kolo -3.místo - chlapci ( Tůma,Bárta, Panhaus, Šimek, Vitvar, Burle, Janů, Nedbal, Klein)

  2. Plavání – krajské kolo -2.místo - dívky (Zátková, Macháčková, Hodinová, Radová, Novotná)

  3. Plavání – krajské kolo 1. místo – chlapci ( Barchabiev, März, Sojma, Řezáč, Řezáč, Szmitek)

 

 

 

ZŠ + VÍCELETÁ GYMNÁZIA ( kategorie III, IV, VI)

 

V konečné tabulce účasti a úspěšnosti DSZŠ+NSOG okresu Karlovy Vary ve sportovních soutěžích vyhlášených MŠMT typu B, AŠSK ČR a Karlovarským krajem, organizovaných Okresní radou AŠSK ČR Karlovy Vary

se naši žáci umístili na osmém místě.

 

PŘEHLED NEJVĚTŠÍCH ÚSPĚCHŮ (krajské a celostátní kolo) NG

 

1.     Volejbal – REPUBLIKOVÉ FINÁLE 4. místo (Klánová, Jarošová, Vondráčková, Vinecká, Mazůrková A., Nečasová, Jedynaková, Stráská)

2.     Plavání – krajské kolo – 3.místo – dívky (Harmašová, Pelčáková, Zátková, Gondášová, Jirglová, Čáslavská)

3.     Přespolní běh - krajské kolo –2.místo – dívky (Čáslavská, Zatloukalová, Dvořáková, Kleinová, Harmašová, Pecko)

4.     Přespolní běh – REPUBLIKOVÉ FINÁLE – 9. místo dívky (Čáslavská, Zatloukalová, Dvořáková, Kleinová, Harmašová, Pecko)

5.     Basketbal – krajské kolo 3. místo dívky (Stráská, Smitková, Konovalová, Klánová)