Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Volno ŘŠ pro VG a úpravy rozvrhu pro NG dne 10.4.2019

Štítky: 

Na středu 10.4. udělil ředitel školy volno třídám vyššího gymnázia s výjimkou V5.A (účast na projektu). Třídy nižšího gymnázia skončí vyučování v 11.40 hodin. Tento den školní jídelna nevaří, lze si místo oběda vyzvednout bagetu.