Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Učební plány

Čtyřleté studium

 1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
 ŠVPŠVPŠVP 
Český jazyk a literatura31413141
1.cizí jazyk33334433
2.cizí jazyk33443333
Základy společenských věd2 2 2 2 
Dějepis2 2 2 2 
Zeměpis2 2 2 1 
Matematika41413141
Fyzika3131312 
Chemie31312 21
Biologie3131312 
Informatika a výpočetní technika220 0 0 
Výtvarná výchova2 2 0 0 
Hudební výchova2* 2* 0 0 
Tělesná výchova2 2 2 2 
Volitelné předměty0 0 4 6 
Celkem 34 34 34 33 

Osmileté studium

 PrimaSekundaTercieKvartaKvintaSextaSeptimaOktáva
 ŠVPŠVPŠVPŠVPŠVPŠVPŠVP 
Český jazyk a literatura4141414131413141
1.cizí jazyk4 33333333334433
2.cizí jazyk0 33333333443333
Občanská výchova2 1 1 1 0 0 0 0 
Základy společenských věd0 0 0 0 2 2 2 2 
Dějepis2 2 2 2 2 2 2 2 
Zeměpis2 2 2 2 2 2 2 1 
Matematika4141414141413141
Fyzika1 2 2 313131312 
Chemie1 1 312031312 21
Biologie2 2 2 313131312 
Informatika a výpočetní technika11111111220 0 0 
Výtvarná výchova222211112 2 0 0 
Hudební výchova1 1 1 1 2* 2* 0 0 
Tělesná výchova3322222222222222
Volitelné předměty0 0 0 0 0 0 4 6 
Celkem 29 30 31 32 34 34 34 33 

* Studenti si zvolí Vv nebo Hv