Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Projektový den 2018

Štítky: 

Motto: Vzdělávací proces je objevování, ne pouhé učení se pravd. 

V úterý 20. 11. se žáci V6.AB a 2.A zapojili do práce šesti projektových týmů. Biologové sbírali i přes ztížené povětrnostní podmínky v lese přírodniny, které následně poznávali, třídili a popisovali. Chemikáři využili zcela nových moderních měřicích přístrojů, připravovali a hodnotili v laboratoři fotosyntézu a měřili pH a sacharidy u vybraných nápojů. Výsledek? Ano, coca cola zero opravdu neobsahuje žádné cukry :-) Fanoušci matematiky a fyziky rozvíjeli své matematické myšlení formou zábavné soutěže Náboj a absolvovali i za ztížených podmínek šifrovací hru v okolí školy. Konstrukce a programování robotů zlákaly naše technicky nadané studenty. Historici a zeměpisáři sledovali obraz založení první Československé republiky v dobovém tisku i na mapách. Poslední skupina se zabývala přípravou žákovské samosprávy na PČG, vytvářela organizační strukturu a pravidla studentského parlamentu. Jako hosté k nám zavítali Jindřich Čermák, regionální koordinátor informačních aktivit o EU, a Filip Koryta, performer Slam Poetry. Věříme, že skupinová práce přinesla našim žákům mnoho nových vědomostí a zážitků. Děkujeme všem zúčastněným učitelům za přípravu a realizaci tohoto projektového dne.