Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Školní kolo Soutěže v cizích jazycích - angličtina

Školní kolo Soutěže v cizích jazycích – angličtina (dříve Olympiády v anglickém jazyce) se bude konat v těchto termínech:

Kategorie I. B (primy a sekundy)                                           úterý     4/12/2018

Kategorie II. B (tercie a kvarty)                                              pondělí 3/12/2018

Kategorie III. A, III. B (vyšší gymnázium bez maturantů)       středa   5/12/2018

Soutěž se skládá z poslechové a ústní části. Všichni soutěžící absolvují poslechový test, po jehož vyhodnocení postoupí úspěšnější studenti do dalšího kola (ostatní se vrátí zpět do výuky). V ústní části čeká postupující studenty po stručném představení konverzace na vylosované téma (po krátké přípravě), řešení situace (pohotově bez přípravy) či u mladších studentů popis obrázku. Hodnotí se jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

Zájemci o účast na Olympiádě v AJ by se měli co nejdříve hlásit u svých vyučujících AJ, nejpozději ale do 23. 11. 2018. Bude-li mít z dané třídy zájem mnoho studentů, bude muset proběhnout i třídní kolo.

Jednotlivé kategorie začínají vždy v 8.00 hod. v aule.

V příloze najdete témata pro všechny tři kategorie.