Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Výměna s Holandskem 2018/2019

Ve školním roce 2018-2019 se bude konat výměna s nizozemskou školou. Stejně jako v minulém roce i tentokrát půjde o střední školu gymnaziálního typu Isendoorn College nacházející se ve městě Warnsveld. Tato výměna je určena především pro žáky kvart a kvint víceletého gymnázia a 1. ročníku vyššího gymnázia, kteří mají možnost poznat nové prostředí a především si procvičit angličtinu v běžném životě. Výměna má již dlouholetou tradici a mohlo se jí tak zúčastnit velké množství studentů. Věříme, že tomu tak bude i v tomto školním roce. V plánu je práce na společném projektu, návštěva zajímavých míst u nás i v Nizozemsku (např.: Amsterdam), a hlavně se můžete těšit na navázaní přátelských kontaktů a získání krásných zážitků. V příloze naleznete podrobnější informace a přihlášku, kterou odevzdejte co nejdříve Mgr. L. Štatské (kabinet ve 3. patře) nebo Mgr. H. Heiserové (kabinet ve 2. patře naproti respiriu).