Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Šablony I na PČG

Název projektu: Šablony I na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007927

Od 1.9.2017 škola realizuje projekt EU, který přispívá k posilování rovných příležitostí, podporuje v dalším vzdělávání pedagogy a pomáhá žákům, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Realizované aktivity projektu:

ŠablonaNázev šablony
III/1.2Školní speciální pedagog
III/1.6Školní kariérový poradce
III/2.1aDVPP - 8h (čtenářská gramotnost-ČG)
III/2.1cDVPP - 8h (cizí jazyky-CJ)
III/2.2aDVPP - 16h (ČG)
III/2.3aDVPP - 24h (ČG)
III/2.7Sdílení zkušeností pedagogů různých škol
III/2.8Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
III/2.9Tandemová výuka
III/2.10Zapojení odborníka z praxe do výuky
III/2.11CLIL ve výuce na SŠ
III/2.13aVzájemná spolupráce pedagogů SŠ (ČG)
III/2.13cVzájemná spolupráce pedagogů SŠ (CZ)
III/2.14hNové metody ve výuce na SŠ (projektová výuka)
III/4.1Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem