Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Informace

Školní žákovská knihovna je základní knihovna ve smyslu §3 a 12 zákona 257/2001 Sb. (knihovní zákon). Její prioritou je podpora vyučovacího procesu školy. Je informačním a komunikačním centrem školy. Organizačně je členěna na žákovskou knihovnu a studovnu. Chod knihovny a studovny se řídí  řádem žákovské knihovny a studovny (viz příloha).

Základní fond knihovny tvoří knihy ke státní maturitě z českého jazyka. Ty je možné si vypůjčit absenčně na dobu 14 dnů. Knihovní fond také nabízí k absenční výpůjčce beletrii v českém, anglickém a německém jazyce pro žáky i učitele. Přehledný katalog (který prochází v současné době revizí a korekturou záznámů) všech knih je dostupný v aplikaci Bakaláři pro všechny registrované uživatele naší školy.

DLE PLATNÝCH EPIDEMIOLOGICKÝCH NAŘÍZENÍ JE POTŘEBA SI PŘED VSTUPEM DO KNIHOVNY VYDEZINFIKOVAT RUCE A DO KNIHOVNY VSTUPOVAT S ROUŠKOU, KTERÁ ZAKRYJE ÚSTA A NOS.

 

VÝPŮJČNÍ DOBA (platná od 21. 9. 2020)

 

                      KNIHOVNA         KNIHOVNA        STUDOVNA  

pondělí7:30 - 7:55 13:45 - 14:30

výuka

úterý7:30 - 7:5513:45 - 14:30  

Klub zábavné logiky a deskových her

středa---------------
čtvrtek7:30 - 7:5512:45 - 14:30

výuka

pátek7:30 - 7:5512:00 - 13:00---