Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Žáci Lessingova gymnázia v Plauen navštívili PČG

Štítky: 

Třída V4.B v pondělí 19. března přivítala žáky 8. třídy naší partnerské školy v saském Plauen, kteří přijeli do Karlových Varů v rámci projektu česko-německé výměny na téma Všemi smysly vnímat společné tradice.

Během tří dnů zvládli ve dvojjazyčných skupinách splnit úkoly městské hry o Karlových Varech, navštívit rozhlednu Diana a statek Kozodoj, prohlédnout si hrad Loket a naučit se třeba uplést pomlázku. Fotografie a dokonce pár veršů ze setkání si můžete prohlédnout na plakátech vedle vstupu do respiria.

Zvláštní ocenění patří všem zúčastněným za odolnost a udržení optimismu i v teplotách hluboko pod bodem mrazu smiley. Díky za ohleduplné chování, vstřícnost vůči hostům a snahu komunikovat v cizím jazyce. Děkujeme také vedení naší školy za podporu projektu a vyučujícím za pečlivou přípravu, energii a čas, který této bohulibé akci věnovali.