Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Podělte se o své názory v dotazníkovém šetření Univerzity Karlovy

Štítky: 

Výzkumný tým Univerzity Karlovy hledá respondenty pro dotazníkové šetření zaměřené na souvislosti mezinárodní migrace a sociálního prostředí v Karlových Varech. Dospělé osoby mohou vyplnit online dotazník v češtině, ruštině nebo angličtině.
Dotazníkové šetření je součástí studentského výzkumného projektu Mobilita cizinců v Česku a jejich role v utváření sociálního prostředí českých měst, na kterém se podílí bývalý student našeho gymnázia Adam Klsák. Projekt mapuje rozmístění a pohyb cizinců v Česku a jejich roli v utváření sociálního prostředí vybraných lokalit v českých městech.
Předem děkujeme za spolupráci!