Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Doučování anglického jazyka

Milé žákyně a žáci,

od září letošního roku máte možnost navštěvovat kroužky doučování anglického jazyka.

Pro přehled zvěřejňujeme termíny a časy jednotlivých kroužků:

Anglický jazyk NG - Mgr. H. Heiserová, úterý 14:00 - 15:00, učebna A

Anglický jazyk VG - Mgr. L. Štatská, středa 14:00 - 15:00, učebna V

K čemu toto doučování slouží?

- žák je na doučování poslán svým vyučujícím cizího jazyka (žák má pak povinnost se zúčastnit, může být poslán i jen na jednu hodinu),

- žák má problém s konkrétní látkou - musí se dojít domluvit, abychom mu mohly připravit příslušné materiály (NG - Mg.r Heiserová, VG - Mgr. Štatská),

- žák se chce zdokonalit v angličtině a využít možnosti další hodiny AJ, která je vedena převážně formou hry.

Další informace poskytnou učitelé jednotlivých doučovacích kroužků.