Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Doučování v rámci cizích jazyků

Milé žákyně a žáci,

od září letošního roku máte možnost navštěvovat kroužky doučování anglického a německého jazyka.

Pro přehled zvěřejňujeme termíny a časy jednotlivých kroužků:

Anglický jazyk NG - Mgr. H. Heiserová, úterý 14:00 - 15:00, učebna A

Anglický jazyk VG - Mgr. L. Štatská, středa 14:00 - 15:00, učebna V

Německý jazyk NG,VG - Mgr. Z. Vitouchová, úterý 14:00-15:00, učebna N

Německý jazyk 4. ročník - Mgr. J. Turčinová, čtvrtek 14:00-15:00, učebna N

Připomínáme, že na doučování může poslat žáky i jejich vyučující cizího jazyka a žáci mají povinnost se zúčastnit.

Další informace poskytnou učitelé jednotlivých doučovacích kroužků.