Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Sportovní úspěchy 2016-17

Sportovní úspěchy žáků – školní rok 2016/ 2017

Ve školním roce se naši žáci účastnili desítek sportovních soutěží na okresní, krajské a celostátní úrovni.

SŠ (kategorie V)

V konečné tabulce účasti a úspěšnosti středních škol okresu Karlovy Vary ve sportovních soutěžích vyhlášených MŠMT, AŠSK ČR a Karlovarským krajem

se naši chlapci umístili na druhém a děvčata na třetím místě.

Mezi středními školami v Karlových Varech jsme se umístili na prvním místě.

PŘEHLED NEJVĚTŠÍCH ÚSPĚCHŮ (krajské a celostátní kolo) VG

 1. Přespolní běh – krajské kolo - 3.místo – dívky (Maňasová, Dvořáková, Bauerová, Plachá, Pavlasová, Sychravová)
 2. Basketbal – krajské kolo – 1. místo – chlapci (Bárta, Kubín, Keřka, Ordoš, Šimek, Vurm, Tůma, Studený)
 3. Basketbalrepublikové finále3. místo – chlapci (Bárta, Kubín, Keřka, Ordoš, Šimek, Vurm, Tůma, Studený)
 4. Basketbal – krajské kolo -1.místo -  dívky ( Kašnerová, Schambergerová, Karchňáková,Kvardová, Výchová, Vataschcuk, Klímová)
 5. Basketbal 3x3 – krajské kolo -2.místo -  dívky (Karchňáková, Výchová, Klímová)
 6. Kopaná – krajské kolo – 2. místo – chlapci (Chára, Skala, Kalina, Irovský, Moravec, Brůža, Jiskra A., Jiskra V., Ančinec, Hodač)
 7. Volejbal – krajské kolo – 3.místo – chlapci ( Patroch, Sychrava, Bárta, Kalous, Moravec, Studený, Brož, Stefanovič)
 8. Volejbal – krajské kolo – 2.místo – dívky (Kotyzová, Bartošová, Tůmová, Švecová, Slaotínková, Mišnerová,  Stádníková)
 9. Stolní tenis – krajské kolo – 3. místo – chlapci ( Tesař, Tyml, Brůža)
 10. Plavání - – krajské kolo -1.místo –  dívky ( Zátková, Dušková, Hájková, Malimánková, Handrychová)
 11. Plavání  – krajské kolo -1.místo –  chlapci ( März, Biachabaiev, Tesař, Řezáč, Burle, Sojma)
 12. Plavání  – republikové finále – 9. místo -  dívky ( Zátková, Dušková, Hájková, Malimánková, Handrychová)
 13. Plavánírepublikové finále – 7. místo  -  chlapci ( März, Biachabaiev, Tesař, Řezáč, Burle, Sojma)
 14. Juniorský maraton – krajské kolo – 3. Místo ( Studený,Chára, Bauerová,Vorel, Maňasová, Jiskra, Pavlasová, Tůma, Vurm, Husák)
 15. Badminton - krajské kolo ( Nováček, Vylitová, Vataschcuk, Malimánková)

 

ZŠ + VÍCELETÁ GYMNÁZIA ( kategorie III,IV, VI)

V konečné tabulce účasti a úspěšnosti DSZŠ+NSOG okresu Karlovy Vary ve sportovních soutěžích vyhlášených MŠMT typu B, AŠSK ČR a Karlovarským krajem, organizovaných Okresní radou AŠSK ČR Karlovy Vary

se naši žáci umístili na devátém místě.

PŘEHLED NEJVĚTŠÍCH ÚSPĚCHŮ (krajské a celostátní kolo) NG

 1. Junior cross  (Erfurt) – mezinárodní kolo – ( Pavlasová 1.místo, Zatloukal 3. místo, Pavlas 8. místo)
 2. Futsal – krajské kolo – 3.místo – chlapci (Tichota, Kilyk, Farid, Nguyen, Filip, Josefík, Straka, Ficner, Hrabák)
 3. Basketbal - krajské kolo – 2.místo – ( Kašnerová, Schambergerová, Karchňáková, Kvardová, Vataschcuk)
 4. Přespolní běh - krajské kolo – 3.místo – chlapci ( Kilyk, Zatloukal, Nguyen, Ficner)

 

V Karlových Varech 4.9. 2017,  zpracovala Dana Ančincová ( vedoucí PK–TV)