Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Anglický kemp 29.5.-2.6.2017

Štítky: 

V příštím týdnu odjíždí část žáků V6.AB a 2.AB na Anglický kemp na Božím Daru. Žáci kteří se kempu neúčastní, mají vyučování takto (v závorce počet žáků):
V6.A(15) podle svého rozvrhu
V6.B (9) podle rozvrhu V6.A
2.A (11) podle rozvrhu 2.B
2.B (17) podle svého rozvrhu