Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Školní výměna s nizozemskou školou Isendoorn College Warnsveld.

Ve dnech 7. – 12. 5. 2017 přivítali naši studenti v rámci 2. části školní výměny nizozemské studenty z městečka Zutphen. Čeští studenti se těšili, až budou moci ukázat novým kamarádům svoji školu, město Karlovy Vary a jeho krásné okolí, avšak také byli napjatí, jak se vše bude líbit.

Program byl celý týden velmi nabitý. V neděli odpoledne si rodiče a žáci vyzvedli nového člena rodiny a večerní program byl v jejich režii. V pondělí ráno jsme se vydali na dobrodružnou cestu do Krušných hor. Nejprve jsme vyjeli lanovkou z Jáchymova na Klínovec a pak jsme šli pěšky na Boží Dar. Bohužel počasí nám cestou úplně nepřálo a kromě zimy nás nahoře čekala hustá mlha, sníh a poté i déšť. Dále jsme pak pokračovali autobusem do Lokte, kde nás naopak uvítalo sluníčko a mohli jsme si v klidu prohlédnout středověký hrad a jeho nádherné okolí.

V úterý jsme si pro žáky připravili uvítání v aule naší školy, na které plynule navázala návštěva nizozemských žáků v hodinách anglického, německého a francouzského jazyka. Odpoledne jsme šli do lázeňského centra, kde žáci ve skupinkách plnili úkoly, které je měly seznámit se zajímavými místy a osobnostmi Karlových Varů. Úterní program jsme pak zakončili výjezdem lanovkou na rozhlednu Diana a sestupem lázeňskými lesy přes Petrovu výšinu a Jelení skok s kamzíkem zpět do centra.

Ve středu nesměl chybět výlet do našeho hlavního města Prahy. Nejprve jsme se ze Strahova dostali na Petřín, kde jsme vystoupali na rozhlednu a pobavili se v zrcadlovém bludišti, potom jsme jeli lodí po Vltavě a podívali se do Muzea Karlova mostu a nakonec čeští žáci ve skupinkách provedli své nizozemské partnery po významných památkách v okolí Staroměstského náměstí.

Ve čtvrtek žáci dopoledne pracovali ve skupinách na projektu „Člověk a voda“, který měl přimět žáky zaměřit se na pozitivní vztah člověka k vodě a také seznámit žáky s významem termální a minerální vody, která je s naším městem neodmyslitelně spjata.

Na závěr celého pobytu pořádali studenti společnou večeři, na kterou každý přinesl nějaké typické české jídlo, které sám připravil. Na večeři byli pozváni i rodiče, abychom si společně mohli vychutnat dobré jídlo a vyměnit si dojmy z celého týdne. Potom si studenti připravili prezentace, v nichž shromáždili poznatky, ke kterým dospěli během dopolední práce na projektu a do programu také zařadili prezentaci porovnávající život u nás a v Nizozemí a fotoreportáž z průběhu obou částí výměny.

 Z pohledu studentů i učitelů byla výměna velmi zajímavá a přínosná, a doporučují ji těm, kteří chtějí poznat novou zemi, kulturu a navázat hezká přátelství.

Děkujeme všem zúčastněným žákům a jejich rodičům, učitelům i vedení školy a velké poděkování patří městu Karlovy Vary za finanční podporu této výměny.

Mgr. Lucie Štatská, Mgr. Zdeňka Vitouchová