Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Řečnická dílna

Štítky: 

První setkání se uskuteční ve čtvrtek 2.3.2017 od 14 hodin v učebně HV.
Kurz je zaměřený na komunikační dovednosti studentů, bude otevřen v případě dostatečného počtu zájemců, lektorem kurzu je p. Vít Holubovský.