Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Gymnaziální krev

Štítky: 

Rok se s rokem sešel a my máme opět možnost někomu pomoct darováním krve. Letošní termín je 28.11.2019 od 8 hodin na Transfúzním oddělení Karlovarské krajské nemocnice, které sídlí na adrese Vítězná 10, 360 01  Karlovy Vary. Informace pro dárce naleznete na http://nemkv.cz/transfuzn%C3%AD-odd%C4%9Blen%C3%AD.html#!/home-tab. Zájemci z řad studentů ze septim, oktáv, třetích a čtvrtých ročníků, kterým je více jak 18 let, hlaste se prosím u Mgr. H. Heiserové (2. patro naproti respiriu). K odběru je třeba přinést si doklad totožnosti a potvrzení od obvodního lékaře, že jste schopni krev darovat (pokud darujete krev porpvé).

Těším se, že naše účast bude opět hojná :-)