Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Aktuality

Vážení studenti,

 zítra 26. ledna se bude konat online veletrh zaměřený na bezplatné VŠ studium v Dánsku, které probíhá v angličtině. Veletrh proběhne od 16:00 do 18:00. V případě, že se budete chtít účastnit, více informací najdete zde 

https://scandinavianstudy.cz/online-veletrh-dream-big-2021/

Nabídka ČŠI pro maturanty

Žáci maturitních ročníků středních škol mohou v rámci přípravy na společnou část maturitní zkoušky využít mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů. V aplikaci jsou pořízeny elektronické verze testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka připravených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použitých při maturitní zkoušce v roce 2020, 2019 a 2018, a to v jarním i podzimním zkušebním období.

Štítky: 

Úprava učebního plánu v maturitním ročníku

Důležitá zpráva pro maturanty: dle nových doporučení MŠMT připravujeme nový učební plán pro maturitní ročník na 2. pololetí tohoto školního roku. Během několika následujících dní ho zveřejníme. Sledujte prosím aktuální zprávy na webu školy. 

Štítky: 

Aktualizovaný rozvrh videokonferencí

V příloze naleznete mírně pozměněný rozpis videokonferencí, který jsme aktualizovali k začátku nového pololetí. Sledujte prosím i zprávy na streamech svých kurzů. Účast na všech těchto online hodinách je pro žáky povinná. 

Stálý rozvrh videokonferencí (GM nebo Zoom) platný od 4. 1. 2021, aktualizace k 1. 2..pdf

 

Štítky: 

Školní jídelna opět v provozu

Dobrá zpráva dne :-) Od úterý 2. 2. 2021 je naše školní jídelna opět v provozu za stejných hygienických podmínek jako dříve. V případě zájmu o obědy je třeba přihlásit si je přes www.strava.cz, e-mailem nebo telefonicky (777 858 331, slavikova@gymkvary.eu) Výdej obědů bude od 2.2.2021 od 11.00 do 13.00 hod.

Přijímací řízení 2021

Vážení uchazeči o studium na PČG, vážení rodiče, v příloze naleznete prezentaci, která Vás seznámí s veškerými náležitostmi letošního přijímacího řízení na naši školu. V tuto chvíli je nejdůležitějším termínem 1. březen 2021, do kdy je nutné odevzdat přihlášku poštou nebo lépe v sekretariátu školy. 

Přijímací řízení 2021.pptx

Kritéria přijímacího řízení 2021

V části Školní rok-Přijímací řízení jsou zveřejněna kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/21.

Matematická olympiáda

Žák Martin Coubal z kvarty B zvítězil v okresním kole matematické olympiády kategorie Z9, které se konalo 27. ledna 2021. První místo obsadil s nejvyšším možným počtem bodů. K úspěchu gratulujeme.
Mgr. Hana Machovcová


 

Týdenní souhrn práce v Google Classroom e-mailem

Vážení rodiče žáků nižšího gymnázia,

od nového pololetí spouštíme zasílání týdenních přehledů úkolů a materiálů, zadaných během distanční výuky v Google Classroom. Pokud o takový souhrn máte zájem, odklikněte přijetí ACCEPT v pozvánce, kterou do konce týdne najdete ve své elektronické poště. Odebírání souhrnů lze kdykoliv zrušit, nebo nastavit zasílání v jiném intervalu - viz příloha Podrobné pokyny

Štítky: 

Úspěšná účast v okresním kole Dějepisné olympiády

Okresního kola soutěže Dějepisná olympiáda se zúčastnili žáci Ella Žahourová ze třídy V4B a David Gouzer z V3B. David Gouzer obsadil druhé místo a postoupil do krajského kola. Gratulujeme a děkujeme jmenovaným žákům za vzornou reprezentaci školy. 
Mgr. Dagmar Lidinská

Vážení maturanti, je nejvyšší čas uvažovat o výběru vysoké školy.

Mnoho užitečných informací naleznete na online veletrhu vyokých škol, který proběhne od 26. do 28. ledna, registrace zdarma je na    https://veletrh.vysokeskoly.cz/. Zároveň si můžete vyplnit test, který vám napoví , jaký obor na vysoké škole studovat    https://www.vysokeskoly.cz/pruvodce-vyberem-skoly/.

Školní kolo soutěže v německém jazyce (olympiáda)

Školní kolo Soutěže v cizích jazycích – němčina proběhne v úterý 9. února 2021 (čas bude upřesněn). Soutěž bude probíhat online v následujících kategoriích.

Kategorie I. B (primy a sekundy)                                 

Kategorie II. B (tercie a kvarty)                                    

Kategorie III. A (vyšší gymnázium bez maturantů)   

Průběh soutěže: Žáci obdrží německý text a úkoly k němu. Na základě úkolů vytvoří v zadaném čase krátké video (třeba na mobilu), v němž budou odpovídat na otázky a podle pokynů dále s textem tvůrčím způsobem pracovat. Předmětem hodnocení bude jazyková stránka videa, bohatství slovní zásoby, jazyková správnost i originalita řešení. Po uplynutí daného času odešle soutěžící záznam k vyhodnocení.

Aktuální informace - školní kolo Aj olympiády

Školní kolo proběhne ve dvou částech (obojí online). V prvním uvedeném termínu proběhne poslech, z něhož nejúspěšnější v dané kategorii postoupí do ústního kola (druhý uvedený termín).

Zájemci o olympiádu se přihlásí svému vyučujícímu do čtvrtka 28.1.2021.

Termíny:   Kategorie IB (primy, sekundy): 8.2. a 15.2., obojí od 15 hodin

Kategorie IIB (tercie, kvarty): 10.2. a 17.2., obojí od 14 hodin

Kategorie IIIA (vyšší gymnázium kromě maturantů): 10.2. a 16.2., obojí od 14 hodin

Dějepisná olympiáda II. kategorie - okresní kolo

Tři studenti našeho gymnázia se úspěšně zúčastnili okresního kola DěO a všichni tři postupují do kola krajského. Radek Studnička (2.A) obsadil 2.místo, Timothy Starý (V8.A) obsadil 4. místo a Petr Fiala (1.A) 6.místo. Studenti si zasluhují pochvalu nejen za postup do krajského kola, ale především za to, že odpovídali na otázky poměrně náročné, z nichž některé byly dle okresní komise na vysokoškolské úrovni. Děkujeme za vzornou reprezentaci.
Ilona Baarová- garant školního kola

Stránky