Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Aktuality

Školní kolo soutěže v německém jazyce (olympiáda)

Školní kolo Soutěže v cizích jazycích – němčina proběhne v úterý 9. února 2021 (čas bude upřesněn). Soutěž bude probíhat online v následujících kategoriích.

Kategorie I. B (primy a sekundy)                                 

Kategorie II. B (tercie a kvarty)                                    

Kategorie III. A (vyšší gymnázium bez maturantů)   

Průběh soutěže: Žáci obdrží německý text a úkoly k němu. Na základě úkolů vytvoří v zadaném čase krátké video (třeba na mobilu), v němž budou odpovídat na otázky a podle pokynů dále s textem tvůrčím způsobem pracovat. Předmětem hodnocení bude jazyková stránka videa, bohatství slovní zásoby, jazyková správnost i originalita řešení. Po uplynutí daného času odešle soutěžící záznam k vyhodnocení.

Aktuální informace - školní kolo Aj olympiády

Školní kolo proběhne ve dvou částech (obojí online). V prvním uvedeném termínu proběhne poslech, z něhož nejúspěšnější v dané kategorii postoupí do ústního kola (druhý uvedený termín).

Zájemci o olympiádu se přihlásí svému vyučujícímu do čtvrtka 28.1.2021.

Termíny:   Kategorie IB (primy, sekundy): 8.2. a 15.2., obojí od 15 hodin

Kategorie IIB (tercie, kvarty): 10.2. a 17.2., obojí od 14 hodin

Kategorie IIIA (vyšší gymnázium kromě maturantů): 10.2. a 16.2., obojí od 14 hodin

Dějepisná olympiáda II. kategorie - okresní kolo

Tři studenti našeho gymnázia se úspěšně zúčastnili okresního kola DěO a všichni tři postupují do kola krajského. Radek Studnička (2.A) obsadil 2.místo, Timothy Starý (V8.A) obsadil 4. místo a Petr Fiala (1.A) 6.místo. Studenti si zasluhují pochvalu nejen za postup do krajského kola, ale především za to, že odpovídali na otázky poměrně náročné, z nichž některé byly dle okresní komise na vysokoškolské úrovni. Děkujeme za vzornou reprezentaci.
Ilona Baarová- garant školního kola

Školní jídelna nevaří

S ohledem na nové rozhodnutí KHS školní jídelna do odvolání nevaří.

Zeměpisná olympiáda kat. D vyšší gymnázium

Zájemci o účast na Zeměpisné olympiádě kat D vyšší gymnázium se přihlaste mailem: schoniger@gymkvary.eu a zpětnou vazbou mailem dostanete instrukce. 

Štítky: 

Školní jídelna nevaří

Z důvodu karantény je v pondělí 18.ledna 2021 školní jídelna uzavřena a mimo provoz. Pro další období čekáme na pokyny KHS.

Gaudeamus 2021 - on-line přednášková dny

Vážení maturanti, přišla nabídka společnosti Gaudeamus zúčastnit se evropského veletrhu pomaturitního vzdělávání. Přihlásit se můžete na https://gaudeamus.cz/. Program online přednáškových dní najdete na https://gaudeamus.cz/e-roadshow/#Dny

PČG Writing Challenge 2021 - soutěž spuštěna!

I letos zveme všechny nadšené psavce do soutěže v anglickém psaní. Čekají Vás báječné ceny od iPhone SE přes předplatné časopisů v Aj až po účastnický poplatek na mezinárodní letní akademii Discover. Letošní téma je obzvlášť aktuální. Deadline: do 28. února 2021. Odevzdání emailem. Veškeré informace najdete v příloze.

Zeměpisná olympiáda pro tercie a kvarty

Žáci, kteří chtějí změřit své znalosti v zeměpisné olympiádě se přihlásí na e-mail: potuznikova@gymkvary.eu do 15.1.2021.

Den otevřených dveří ani Přijímačky nanečisto nebudou

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace u nás se letos bohužel nemůže na naší škole konat Den otevřených dveří (původně naplánován na 11. 1.) ani Přijímací zkoušky nanečisto. Pro zájemce o studium na našem gymnáziu však připravujeme alespoň prezentaci, která by vás měla rámcově informovat o struktuře a organizaci letošního přijímacího řízení. Sledujte prosím i nadále naše webové stránky. 

Vážení maturanti,

vyšlo nové číslo časopisu Kam po maturitě. Najdete zde mnoho důležitých informací včetně Manuálu přijímacího řízení na vysokou školu.

 https://www.kampomaturite.cz/literatura/KPM_casopis_c42_leden2021/index.html

PČG online i v novém roce

Máme tu nový rok a s ním i staronový rozpis videokonferencí opět pro všechny třídy NG i VG, který zaznamenal jen několik drobných úprav. Výuka se tedy vrací do virtuálních učeben, do prostředí Meetu a Zoomu. Přejeme tímto svým milým studentům ostrý obraz a dobrý zvuk a samozřejmě spolehlivý a hlasitý budík, jehož zvonění nahradí v pondělí 4. 1. ráno v 8 hodin školní zvonek :-) Za rodiči pak putuje přání trpělivosti, pevného zdraví a mnoha i třeba drobných radostných chvil v roce 2021. Společně to zvládneme!

Stálý rozvrh videokonferencí (GM nebo Zoom) platný od 4. 1. 2021.pdf

Štítky: 

Konverzační soutěž ve francouzském jazyce (olympiáda)

Studenti, kteří se chtějí zúčastnit konverzační soutěže ve francouzském jazyce (olympiády) se přihlásí do 13. 1. 2021 na e-mail: maskova@gymkvary.eu.

Školní jídelna v provozu i od 4. 1. 2021

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Všichni žáci mají obědy odhlášeny, v případě zájmu je třeba přihlásit si je přes www.strava, e-mailem nebo telefonicky (777 858 331, slavikova@gymkvary.euVýdej obědů bude od 4.1.2021 od 11.00 do 13.00 hod.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více  osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),

• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

• udržovat maximální možný rozestup

Vážení studenti maturitních ročníků,

společnost SCIO informuje o únorové online formě NSZ a seznamu vysokých škol, kde je NSZ zapotřebí, více na https://www.scio.cz/download/newsletter_CZ_leden_21.pdf . 

Stránky