Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Aktuality

Středoškolská odborná činnost

15.-17.6.2012 se zúčastnili tři studenti 1.č.gymnázia v KV celostátního kola Středoškolské odborné činnosti v Kutné Hoře. Kamila Teplá (3.B) s Gabrielou Novákovou (3.A) obsadily 6.místo s prací na téma "Vrstevnické učení". Kryštof Zindr (V3B) za svoji práci "Fyzici on-line" získal zvláštní cenu ředitele Elektrárny Temelín. 

Lenka Horská

Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky

si letošní absolventi mohou vyzvednout u svých bývalých třídních učitelů od pátku 15. června 2012.

Štítky: 

Přihláška k maturitní zkoušce - podzim 2012

Přihlášku k maturitní zkoušce v podzimním termínu (září 2012) lze podat do 22. června 2012 řediteli školy.

Týká se studentů, kteří ukončili nebo ukončí maturitní ročník do srpna (doklasifikování, opravné zkoušky) a studentů, kteří u maturit v jarním termínu neprospěli. Formulář přihlášky si můžete vyzvednout u ředitele školy nebo stáhnout na adrese http://www.gymkvary.cz/node/17.

Štítky: 

Metodika pro vypracování maturitní práce ze ZSV

profilové části maturitní zkoušky ze ZSV na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech pro školní rok 2012/2013 (pracovní verze).

Štítky: 

Sportovní kurz v Karlových Varech a okolí pro V7.AB, 3.AB

Sraz účastníků je každý den v 8.30 hodin ve vestibulu školy.

Předpokládané každodenní ukončení je 13-13.30hodin. Dozor každý den zapíše prezenci, omluvy budou řešit třídní učitelé.

 

Slavnostní předání maturitních vysvědčení


proběhne v pátek 1. června od 15.30 hodin tradičně v LS Richmond.
Zkouška pro maturanty začíná ve 14 hodin.

Štítky: 

Informace Cermatu pro maturanty

Informace Cermatu pro maturanty spojené s předáváním závěrečných dokumentů si můžete stáhnout v příloze.

Štítky: 

Rozpis pro ostatní třídy

v maturitním týdnu (21.-25.5.2012) je zveřejněn v příloze. Studenti se na uvedená místa dostaví vždy 5 minut před udaným časem.

Štítky: 

Výpis výsledků didaktických testů

společné části maturitní zkoušky si maturanti mohou od středy 16.5. převzít u třídního učitele. Výsledky písemných prací Cermat zveřejní až po ústních zkouškách.

Štítky: 

Mezinárodní Gross-marathon v Německu

Studenti našeho gymnázia se již po desáté zúčastnili nejmasovějšího Gross-marathonu v Evropě, který se konal 12.5. 2012  již po 40. ve Schmiedefeldu poblíž Erfurtu( www.rennsteiglauf.de) . Celkový počet závodníků všech věkových i běžeckých kategorií dosáhl neuvěřitelných 13 000 závodníků. Ti nejzdatnější běželi tzv. supermarathon v délce 72 km.

Naši studenti dosáhli v juniorských kategoriích  (6  a  7,2 km) vynikajících výsledků: Kryštof Husák  6. místo  ( foto na stupních vítězů),  Tomáš Řehořek a Jan Štros doběhli ve stejném čase na 8. místě a Jaroslav Vrátný na 11. místě.

Konkurence z ostatních států (např. Madársko, Polsko i Německo) sestavují družstva z nejlepších běžeckých a sportovních  klubů. Naši studenti jsou výběrem našeho gymnázia. Umístění je o to cennější.
Mgr. Kurt Schöniger

Stanovisko Rady Asociace ředitelů gymnázií ČR

k maturitní zkoušce z matematiky ve společné části jarního zkušebního období ve školním roce 2011/12 najdete v příloze.

Štítky: 

Rozpisy ústních maturit 2012

jsou zveřejněny v příloze a vyvěšeny ve škole na nástěnce v přízemí.
Slavnostní zahájení proběhne ve všech třídách v pondělí 21. května od 8 hodin, slavnostní předání maturitních vysvědčení se uskuteční v pátek 1. června od 15.30 hodin v parkhotelu Richmond.

Štítky: 

Výsledky přijímacích zkoušek

do osmiletého studia po náhradním termínu 1. kola (9.5.) si můžete stáhnout v příloze.

Nabídka volitelných předmětů

pro současné sexty, septimy, 2. a 3. ročníky na školní rok 2012/13 je zveřejněna v příloze. Podrobnější informace můžete získat u předsedů předmětových komisí, příp. u letošních vyučujích.

Štítky: 

Rozpisy pro ústní maturitní zkoušky

budou zveřejněny do 11.5.2012. Původně oznámený termín zveřejnění (5.5.) nelze splnit, všechny potřebné údaje pro vytvoření rozpisů nejsou dosud známy. Rozpisy budou zveřejněny na webu a v tištěné podobě na nástěnce u rozvrhu.

Štítky: 

Stránky