Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Aktuality

Pre-testing Cambridge exams

Stejně jako v loňském roce i letos nabízíme nejen studentům naší školy možnost vyzkoušet si Cambridgeské zkoušky formou pre-testů, které jsou zdarma. Termín pre-testů je 21.listopadu 2013, přihlásit se můžete nejpozději 19.listopadu 2013 zde.

21.listopadu 2013 se zároveň od 14 hodin uskuteční v učebně JAZ Workshop FCE Speaking, který je přednostně určen pro ty studenty, kteří navštěvují jazykový klub z anglického jazyka. Na tento workshop se hlaste u Mgr. H. Heiserové, kab. ve 2. patře naproti respiriu.

Štítky: 

Výměnný pobyt v Holandsku

V říjnu jsme se s žáky naší školy zúčastnili týdenního výměnného pobytu v holandském městě Groenlo. Během tohoto týdne jsme kromě Amsterdamu navštívili spoustu dalších zajímavých míst v blízkém i vzdálenějším okolí Groenlo. Vyzkoušeli jsme si např. cestu místy, která ukazují, jak holandská krajina vypadala v minulosti. Také jsme navštívili vesničku, která je protkána kanály a kde jsme měli projíždku na lodičkách (poháněných lidskou silou smiley). Naši žáci měli možnost porovnat způsob života svých vrstevníků v jiné zemi. V průběhu týdne pracovali na tématech týkajících se právě srovnání života mladých lidí u nás a v Holandsku. Výsledky svých diskusí prezentovali na konci týdne nejen před svými vrstevníky, ale také před rodiči svých holandských partnerů.

Štítky: 

Přednáška ze sociologie

Ve středu 20. listopadu od 14 00 hodin v učebně C se uskuteční další přednáška ze sociologie PhDr. Pavla SITKA Ph.D. Všichni zájemci o humanitní obory jsou zváni.

Němčina pro bystré hlavy - CH, Bi, Mat, VT

Tuto soutěž pro středoškoláky organizuje Goethe-Institut již čtvrtým rokem. Cílovou skupinou jsou středoškoláci ve věku 15-18 let, kteří letos ještě nematurují, učí se němčinu jako druhý cizí jazyk (dosáhli úrovně A1-B1) a zajímají se o přírodní vědy či techniku. Všichni studenti, kteří nám pošlou do konce února svůj česky psaný soutěžní projekt z fyziky, chemie, biologie, matematiky nebo informatiky a vyřeší na našich stránkách pět z deseti hlavolamů v němčině (v tom jim může pomoct němčinář), mohou vyhrát dvoutýdenní pobyt v Německu, během kterého poznají několik vědeckých institucí a laboratoří. Tento pobyt může být rozhodující pro jejich další (vysokoškolské) studium. Formulář pro soutěžní projekt naleznete na následujícím odkazu: http://www.goethe.de/ins/cz/prj/hel/for/for/csindex.htm

Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky rodičů žáků naší školy,  které se konají v  pondělí 18. listopadu 2013 od 17.00 h v budově Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. Pozvánka je v příloze ke stažení.

Štítky: 

Vyučování ve čtvrtek 14. listopadu

Ve čtvrtek 14. listopadu se bude vyučovat podle pátečního rozvrhu.

Štítky: 

Divadelní představení Kabaret Kafka

Milé studentky a studenti VG.

V rámci jazykového projektu Jazyky jinak jsme pro Vás na 9. 12. 2013 připravili odpolední exkurzi spojenou s návštěvou večerního divadelního představení Kabaret Kafka v pražském divadle Na Zábradlí. Jedná se o zinscenování Kafkova Dopisu otci, ve kterém otevírá nejintimnější témata a pojmenovává svůj postoj k životu. Hra získala cenu Josefa Balvína, které se uděluje v rámci Pražského divadelního festivalu německého jazyka nejlepší inscenaci vytvořené podle původně německého textu. Pro zájemce o hlubší nahlédnutí do Kafkova života je připravena interaktivního návštěva Muzea Franze Kafky.

Cena: 150 Kč vstupné na divadelní představení Kabaret Kafka, 30 Kč Franz Kafka Muzeum, doprava zdarma (hrazena z projektu Jazyky jinak)

Přihlásit se můžete do 14.11. 2013 u Mgr. Jůnové nebo Mgr. Vitouchové ve 2. patře, kabinety Nj a Aj . V příloze naleznete přihlášku.

 

Štítky: 

Němčináři chystají již 3. putování po německy mluvících zemích

V červnu navštívíme Bern a Vaduz - v termínu od 17. do 20. 6. 2014 procestujeme skoro celé Švýcarsko a Lichtenštejnsko.
Zájemci si mohou přijít pro přihlášku do kabinetu NJ ve 2. patře k prof. J. Turčinové nebo M.Jůnové

Štítky: 

Volna ředitele školy

v pátek 8. 11. 2013 a v pátek 15. 11. 2013 bude budova Prvního českého gymnázia v Karlových Varech vždy  od 8.00h do 16.00h bez dodávky elektřiny z důvodu rekonstrukce rozvodné sítě v Drahovicích a výměny zemních přívodních kabelů na všechna odběrná místa školy. Bez dodávky el. energie nelze ve škole svítit, topit, nejsou funkční WC,  nelze vyučovat v mnoha učebnách a laboratořích a odstavena je školní kuchyně a jídelna.
Zásadním způsobem je ohrožena bezpečnost dětí a zaměstnanců.  

Z těchto důvodů vyhlašuji na každý ze dnů 8. a 15. 11. 2013 dle § 24, odst. 2 školského zákona den volna. Pracovníci školy čerpají v obou dnech pracovní volno s náhradou platu. Vstup do školy není v daných dnech povolen. K tomuto řešení přistupujeme poté, co ztroskotala veškerá naše jednání podpořená zřizovatelem školy s ČEZ Distribuce o změně termínu rekonstrukce, resp. zkrácení doby odstávky.

Štítky: 

Přihlášky k maturitní zkoušce 2014

Termín přihlášení se pro tento školní rok posouvá až na 2. prosinec 2013, více informací v maturitním zpravodaji zde: http://www.novamaturita.cz/maturitni-zpravodaj-1404034090.html&at=1

Štítky: 

Slavnostní otevření literární kavárny Mezi řádky

Dovolujeme si vás pozvat na slavnostní otevření literární kavárny Mezi řádky, které se bude konat ve čtvrtek 7. listopadu 2013 ve 14 hodin v 2. patře naší školy. Zároveň vám chceme představit výstavu fotografií našich studentů s názvem Ilustrujeme Máj. V příloze naleznete naši oficiální pozvánku.
Můžete se těšit i na malé občerstvení, my se zas těšíme právě na vás!
Vaši češtináři smiley

Štítky: 

1. místo v Karlovarském kraji ve sportovních soutěžích

Ve středu 23.10 se v Kraslicích konalo vyhlášení nejúspěšnějších žáků a součastně i vyhlášení nejúspěšnějších škol Karlovarského kraje za školní rok 2012/2013. Naše škola si z hototo slavnostního setkání přivezla dvě nejvyšší ocenění. Nejprve převzaly první cenu  a pamětní list zástupkyně družstva dívek, které se probojovaly v dubnu 2013 na Světové mistrovstí středních škol v basketbalu na Kypr a zároveň byla naše škola vyhlášena nejúspěšnější střední školou Karlovarského kraje v oblasti sportovních soutěží. Děkujeme  všem, kteří se o úspěch zasloužili, za výbornou reprezentaci školy.

Školní časopis Čas

Školní časopis
ČAS (studentský školní časopis) je tu i letos. Oproti loňsku našim čtenářům již od začátku školního roku několikrát týdně přinášíme rozhovory se zaměstnanci školy, úvahy, satiru a v neposlední řadě také povídky a básničky. Časopis najdete na webových stránkách http://cas.tvst.cz/. Přidat se k nám může kdokoliv, více info na e-mailu cas@tvst.cz. Kryštof Zindr

Štítky: 

Divadelní dílna

Ve dnech 9. – 11. října 2013 se vybraní němčináři ze třídy V4.A zúčastnili 2. česko-německého setkání s žáky z německého Bindlachu.  Setkání proběhlo v rámci projektu organizace Tandem „Sousedé se stávají přáteli“, který spolufinancuje Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do Vaší budoucnosti.  Tentokrát čeští a němečtí žáci společně tvořili v divadelní dílně pod vedením nadšených divadelníků. Práce v dílnách byla opravdu intenzivní a tvořivá, vše vznikalo díky fantazii a kreativitě žáků. Nakonec se podařilo nazkoušet krátké divadelní představení, které si pak žáci navzájem zahráli na skutečném jevišti.

Těšíme se na další setkání smiley

 

Štítky: 

Výstava Škola 2014

Výstava s nabídkou studia na středních i vysokých školách se uskuteční 15.–17.10.2013 v Kongresovém sále hotelu Thermal. Více informací v příloze.

Stránky