Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Aktuality

Projektový den

Proběhne ve čtvrtek 24. 10. 2019 a je určený žákům sext a 2. ročníku vyššího gymnázia.

Přihlašování do jednotlivých skupin bude v této aktualitě aktivní formou jednoduchého dotazníku v pondělí 21. 10. 2019 po 6. vyučovací hodině.

Přihlašování je k dispozici ZDE.

Štítky: 

Cambridge exams FCE a CAE - pre-testy

Přemýšlíte o tom, že byste si složili zkoušku FCE nebo CAE? Chcete si ověřit svoji úroveň angličtiny? I letos vám tuto možnost nabízíme. Pre-testy (zdarma) proběhnou 23. října 2019 od 12.00 hodin. Nejprve proběhne Listening (cca 40 minut), potom Reading and Use of English (FCE - 1h15min, CAE - 1h30min). Všichni se sejdeme v aule, kde se dozvíte základní informace a poté se rozdělíme podle vámi zvolené úrovně.

K přihlášení (každý si musí zvolit úroveň) použijte formulář (nejpozději v pondělí 21. října 2019):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelRAxhpclyzTBecveZFytjjvfBp1Ig...

 

Štítky: 

Informace k maturitní zkoušce 2020

Tyto dokumenty jsou nově zveřejněné v části Školní rok-Maturita:

seznam děl z českého jazyka na šk. rok 2019/20
informace ředitele školy k volbě profilové zkoušky
maturitní témata pro ústní zkoušku profilové části
maturitní témata pro ústní zkoušku společné části (cizí jazyky)

Štítky: 

Evropský den jazyků

Stalo se na naší škole již tradicí, že si každý rok 26. září připomínáme Evropský den jazyků. I letos se v tento den uskutečnily jazykové semináře pro obě tercie. V rámci tohoto projektového dne žáci rozvíjeli své jazykové kompetence v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině, slovenštině a španělštině, nově přibyla holandština a workshop o České lingvistické olympiádě. Největší úspěch ale stejně jako loni zaznamenala mezinárodní snídaně ve vestibulu školy :-) Snímky z tohoto dne můžete zhlédnout ve fotogalerii.    

Štítky: 

Oslavy 95

V pátek 20. 9. a v sobotu 21. 9. 2019 jsme oslavili gymplštafetou a dnem otevřených dveří 95. výročí založení školy. K oslavám se připojilo mnoho našich současných i bývalých studentů, rodičů, kolegů a přátel školy. Naše škola si za dlouhou dobu svého trvání vydobyla přední místo mezi školami Karlovarského kraje, důvěru studentů i rodičů a těší se dobré pověsti. Do dalších let jí přejeme mnoho nadaných studentů, podporu zřizovatele a úspěchy nejenom na poli vzdělávání. Ve fotogalerii naleznete snímky z této akce.    

Štítky: 

Nepovinné předměty, kroužky a kluby 2019/20

Seznam nepovinných předmětů, kroužků a klubů naleznete zde http://www.gymkvary.cz/node/25

PČG slaví 95

V sobotu 21. 9. 2019 si chceme připomenout 95. výročí založení školy malou oslavou. Otevřeme dveře školy jak našim současným, tak i bývalým studentům, rodičům a přátelům školy. Po celé odpoledne se bude v prostorách školy a jejího areálu odehrávat pestrý program, jehož součástí budou sportovní hry a soutěže, výstavy fotografií ze života školy, prezentace úspěšných prací SOČ a živá muzika (Varyton, Kozatay, Funky Monx, Dryband, ….). Zcela mimořádně se můžete zúčastnit i prvního slavnostního odpalu na našem novém golfovém hřišti. Zajištěno bude i drobné občerstvení. Těšíme se na vás a na mnoho milých setkání zpřítomňujících minulost a pohlížejících do budoucnosti.

V příloze naleznete přesný harmonogram dne.

 

Štítky: 

24 hodin s FF UK 2019

Važení studenti,

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pořádá odborné stáže pro středoškolské studenty, veškeré informace, jak se přihlásit, kterých kateder se stáž týká, jaká je forma a obsah stáží atd., naleznete na uvedeném odkazu. Vyzkoušejte jedinečnou možnost seznámit se s univezitním prostředím!

Upravené rozvrhy od 16.9.2019

Od pondělí 16.9. platí nové rozvrhy hodin, většina úprav spočívá pouze ve změně učebny.
Prohlédnout, příp. stáhnout si je můžete v části Školní rok-Rozvrhy.

Štítky: 

Upravené rozvrhy od 16.9.2019

Od pondělí 16.9. platí nové rozvrhy hodin, většina úprav spočívá pouze ve změně učebny. Prohlédnout, příp. stáhnout si je můžete včásti Školní rok-Rozvrhy.

Štítky: 

Burzy učebnic 2019

Tradiční burzy učebnic se uskuteční v pátek 6. září a v pátek 13. září vždy v době 14-15 hodin v Malé tělocvičně.

Štítky: 

Školní pomůcky v primách NG a 1. ročníku VG 2019

Žáci NG dostávají učebnice zapůjčené od školy, kupují si jen pracovní sešity a další nutné pomůcky. Žáci VG si učebnice obstarávají sami, mohou však využít slev, pokud je objednává škola společně nebo některé učebnice mohou zakoupit na burze použitých učebnic. V příloze naleznete přesné seznamy požadovaných učebnic, sešitů a dalších pomůcek pro jednotlivé třídy. 

Štítky: 

Slavnostní vstup do nového školního roku

Dnes jsme přivítali v aule školy naše nové žáky prim a 1. ročníku. Přejeme jim mnoho úspěchů na gymnáziu a třídu plnou nových kamarádů :-) V galerii naleznete fotografie z této milé akce. 

Štítky: 

Centrum sportu

V příloze naleznete aktuální nabídku kroužků Centra sportu pro školní rok 2019/2020. 

CS 2019.doc

Barevné variace

Ve čtvrtek 5. 9. 2019 bude u příležitosti 95. výročí založení školy slavnostně zahájena výstava výtvarných prací našich žáků. Vernisáž se uskuteční v hale Krajské knihovny Karlovy Vary, Dvory od 16.00 hodin. Výstava představuje díla vytvořená v letech 2014 - 2019 v hodinách výtvarné výchovy pod vedením vyučujících Mgr. Ireny Jiříkové, Mgr. Hany Langley a Mgr. Elen Uherkové a potrvá do 23. 9. 2019. Dovolte nám, abychom vás srdečně na tuto výjimečnou uměleckou akci pozvali. 

barevné variace_výstava gymnázium.pdf

Štítky: 

Stránky