Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Mgr. Libuše Houšková

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH - ANGLIČTINA 

 

Soutěžící, kteří se umístili v kategoriích IIB a IIIA v okresním kole na prvních třech místech, stejně tak jako vítězové na prvních dvou místech školního kola kategorií IIC a IIIB, postupují do kola krajského, které se bude konat v pátek 24. března 2017 – od 9.00 hod. v Domě dětí a mládeže, Čankovská 9, Karlovy Vary (autobus č. 12 - zastávka Čankovská).  Podrobné pokyny obdrží studenti v nejbližší době.

 

Olympiáda v anglickém jazyce 2016/17

 

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce se bude konat v těchto termínech:

kategorie I. B (primy a sekundy)                                      středa     7/12/2016

kategorie II. B, II. C (tercie a kvarty)                                 úterý      6/12/2016

kategorie III. A, III. B (1. - 3. ročníky, kvinty - septimy)   pondělí   5/12/2016

 

Soutěž se skládá z poslechové a ústní části. Všichni soutěžící absolvují poslechový test, po jehož vyhodnocení postoupí úspěšnější studenti do dalšího kola (ostatní se vrátí zpět do výuky). V ústní části čeká postupující studenty po stručném představení konverzace na vylosované téma (po krátké přípravě), řešení situace (pohotově bez přípravy) či u mladších studentů popis obrázku. Hodnotí se jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

Zájemci o účast na Olympiádě v AJ by se měli co nejdříve hlásit u svých vyučujících AJ, nejpozději ale do 25. 11. 2016. Bude-li mít z dané třídy zájem mnoho studentů, bude muset proběhnout i třídní kolo.

Jednotlivé kategorie začínají vždy v 8.00 hod. v aule.

Témata pro všechny tři kategorie najdete na nástěnkách ve škole a v rubrice Výuka - Anglický jazyk - Olympiáda v AJ a jiné soutěže.

Příspěvky k výuce

Nadpis příspěvku / Určeno pro třídu Předmět
Knihovna AJ
V1.A, V1.B, V2.A, V2.B, V3.A, V3.B, V4.A, V4.B, V5.A, V5.B, V6.A, V6.B, V7.A, V7.B, V8.A, V8.B, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B
A
KA - tematické okruhy pro seminář Konverzace v AJ
V7.A, V7.B, V8.A, V8.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B
A
Používané učebnice
V1.A, V1.B, V2.A, V2.B, V3.A, V3.B, V4.A, V4.B, V5.A, V5.B, V6.A, V6.B, V7.A, V7.B, V8.A, V8.B, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B
A