Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Exkurze

Literární exkurze "Putování za Karlem Hynkem Máchou" tříd V5.A, V5.B

Ve dnech 4. -5. 6. 2013 se třídy kvinty A a B účastnily v rámci projektu "Sejdeme se mezi řádky" literární exkurze po stopách Karla Hynka Máchy. Akce se vydařila i s menšími změnami vzhledem k povodním v Máchově kraji. Seznámili jsme se podrobněji s dílem autora a hlavně jsme pochopili, proč si Mácha vybral ke svým toulkám právě tato romantická místa.

Studenti i s pedagogickým doprovodem (PaedDr. Baarová, Mgr. Lidinská ) jsou rádi, že mohli využít možnosti projektové exkurze a v podobných akcích chtějí pokračovat.

Štítky: 

Techmania Plzeň

Naše třída V4.A spolu s 1.A se zúčastnila exkurze do Techmánie v Plzni. Většina třídy, včetně mě, tu nebyla poprvé, ale i přes to jsme objevili spoustu nových věcí, a znova jsme se pobavili vším, co jsme doposud již znali. A co jsme neznali a znát jsme chtěli, to nám bylo objasněno ochotným pracovním týmem. Cílem naší exkurze byl tentokrát pokus s tekutým dusíkem.
 
Zaměstnankyně, která jej prováděla, nám vše vysvětlila a předváděla, co se stane s rajčaty, nebo balónkem, když jej uložíme na pár vteřin do tekutého dusíku.
Štítky: 

Holandsko 2013-2014

Stejně jako v minulých letech uskutečníme také ve školním roce 2013-2014 výměnu s holandskou školou v Groenlo. Tato výměna je určena především pro žáky 1. a 2. ročníků vyššího gymnázia a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia, kteří tak mají možnost poznat nové lidi a prostředí a především si procvičit angličtinu v běžném životě.
Výměna má již dlouholetou tradici a mohlo se jí tak zúčastnit velké množství studentů. Věřím, že tomu tak bude i v příštím školním roce. Navštívíme společně zajímavá místa nejen v Holandsku, ale také u nás, poznáme nové přátele a získáme spoustu krásných zážitků.
V příloze naleznete informace a přihlášku, kterou odevzdejte co nejdříve Mgr. H. Heiserové (kabinet ve 2. patře naproti respiriu).

Štítky: 

Viděli jsme korunovační klenoty

Třída V2B navštívila ve dnech 9. a 10. května 2013 hlavní město. V průběhu dvoudenní poznávací exkurze jsme prošli Královskou cestu a důkladně jsme si prohlédli Pražský hrad. Počasí nám přálo, a tak jsme navštívili i Královskou zahradu s letohrádkem Belveder a Zpívající fontánou.

Obdivovali jsme noční Prahu v záři světel a Karlův most, který byl i v pozdních večerních hodinách přeplněný turisty. Na noc jsme se uchýlili do kláštera kapucínů u Lorety na Hradčanech.

Druhý den jsme v hustém dešti prošli Petřín-bludiště i rozhlednu a ukázalo se, že i tentokrát nám počasí přeje. Pravděpodobně díky dešti jsme se bez problémů dostali do Vladislavského sálu, kde byly vystaveny korunovační klenoty. Náš vydařený pobyt v Praze jsme tedy zakončili ojedinělým zážitkem.

Štítky: 

Zájezd do Velké Británie - odjezd

Odjezd do Velké Británie:
Odjíždíme v neděli 21.4.2013 v 7.00 ráno od Tržnice.
Sejdeme se tamtéž v 6.45 tak, abychom v 7.00 mohli vyrazit.
H.Habrzettlová, Z.Bernatziková

Štítky: 

Wasserschule Weißenstadt: česko-německé setkání

V rámci projektu „Sousedé se stávají přáteli“ koordinačního centra pro výměny mládeže TANDEM se skupina žáků třídy V3.A ve dnech 12. - 14. 3. 2013 zúčastnila setkání v hornofranckém městečku Weißenstadt. Našimi partnery byli žáci 8. třídy Mittelschule Bindlach a hlavním tématem setkání se stala voda a její význam pro život.

Po teoretickém úvodu o koloběhu vody v přírodě jsme v česko-německých týmech pod vedením lektorů Peta a Jürgena ověřovali účinnost vlastnoručně vyrobených vodních filtrů z PET lahví a z ledového potoka lovili larvy a další drobné živočichy, které jsme pak pozorně sledovali pod mikroskopy. Dozvěděli jsme se mimo jiné, že podle živočišných druhů, které v potoce žijí, je možné určit stupeň znečištění vody. 

Štítky: 

Po stopách spisovatelů v Praze

Ve středu 27.února čekalo skupinu našich studentů, kteří se zajímají o cizí jazyky, hned několik nevšedních setkání  v historickém centru Prahy.
Setkání první: poutavá přednáška Dr. phil. Barbory Šrámkové v Pražském literárním domě a putování po místech spojených s životem německých, francouzských a anglicky mluvících spisovatelů a osobností.
Setkání druhé: francouzská kavárna, beseda v angličtině a výstava německého moderního umění.
Setkání třetí: návštěva knihoven v American Center, Institut francaise a Goethe-Institut.
Napínali jsme uši, fotografovali jako o život. Po šťastném shledání se zbloudilými francouzštináři jsme navečer odjížděli domů sice zmrzlí, ale plni krásných a zajímavých dojmů. smiley

Štítky: 

VOLNÁ MÍSTA V ZÁJEZDU DO VELKÉ BRITÁNIE

V dubnovém zájezdu do Velké Británie se uvolnilo 10 míst, protože škola, která s námi měla jet, od svého úmyslu ustoupila. Případní zájemci se tedy mohou ještě hlásit- přihlášky a ostatní materiály si mohou vyzvednout u pí. Habrzettlové nebo pí. Bernatzikové.
Přihlášené studenty upozorňujeme, že nastal čas placení zbylé částy z celkové ceny zájezdu.
Ve středu 6.3.2013 se o velké přestávce uskuteční v učebně V informační schůzka pro účastníky zájezdu, bude se týkat hlavně (ale nejen) ubytování.
H.Habrzettlová, Z. Bernatziková 

Štítky: 

Schůzka všech přihlášených do VÍDNĚ i dalších zájemců

se koná v úterý, 26.2.2013 o velké přestávce v učebně N. 

Štítky: 

Poznávací zájezd do Vídně na konci května

Pro velký úspěch loňského putování Berlínem a na žádost studentů nabízí předmětová komise německého jazyka další evropskou německy mluvící metropoli – Vídeň. Ve dnech 29.- 31.5.2013 poznejte a užijte si s námi ( a s výborným průvodcem Mgr. Martinem Skořepou) toto nádherné město. Informace najdete na nástěnce vedle kabinetu NJ a přihlášku u prof. J. Turčinové.

Štítky: 

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Exkurze