Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Exkurze

Kdo se bojí, nesmí do Prahy!

Dne 14. 3. 2014 třídy V2. A a V2. B podnikly výpravu po pražských památkových objektech, které jsou spojeny s různými českými pověstmi.

Štítky: 

Dějepisná exkurze

Dne 12. 3. 2014 se zúčastnily třídy V4. B a 2. A dějepisné exkurze, jejíž hlavním programem byla návštěva Židovského muzea v Praze. Třída 2. A si prohlédla jednotlivé expozice muzea, které se nacházejí přímo v synagogogách a seznámila se zde s židovskými zvyky, tradicemi a historií židovského národa v Čechách a na Moravě. Třída V4. B absolvovala tematický program zaměřený na holocaust židovského národa během 2. světové války. Nejzajímavější a zároveň nejemotivnější součástí programu bylo setkání s pamětnicí paní PhDr. Dagmar Lieblovou, která jako jedna z mála holocaust přežila. Paní Lieblová se s námi podělila o své vzpomínky na tuto krutou dobu, kdy ztratila své rodiče, sestru i příbuzné a sama úplnou náhodou přežila. Během celé diskuze na nás zapůsobila svým pozitivním přístupem k životu a nezdolným odhodláním žít naplno a předat své zkušenosti další generaci. Paní Lieblová je předsedkyní Terezínské iniciativy a v roce 2011 jí byl propůjčen Řád T. G.

Štítky: 

Literárně historický seminář v Terezíně

Ve dnech 31.3.  a 1.4. 2014 se třída sexta A zúčastnila dvoudenního semináře v Terezíně. Hlavním cílem bylo studium života a kultury v Terezínském ghettu během okupace.  Ve dvou dnech jsme měli možnost seznámit se s městem Terezín, které sloužilo jako ghetto pro židovské obyvatelstvo a místo, odkud byli lidé deportováni na Východ. Absolvovali jsme prohlídku muzea, Magdeburských kasáren, modlitebny. Psychicky náročná byla prohlídka židovského hřbitova, kolumbária, krematoria.

Štítky: 

ŠKOLNÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE

Upozorňujeme účastníky zájezdu do Velké Británie na schůzku, která se bude konat 10. 4. 2014 o velké přestávce v učebně V. Projednáme podrobnosti týkající se zájezdu a sdělíme informace ohledně odjezdu, cesty a pobytu.
Vaše účast je proto nutná! T. Růžičková, H. Habrzettlová

Štítky: 

Zájezd do Velké Británie 2014

Upozorňujeme studenty - účastníky zájezdu do Velké Británie- že do 15.3. 2014 je potřeba uhradit doplatek zájezdu. Dodržte prosím požadovaný termín!
Zároveň svoláváme na středu 19.2. 2014 schůzku na do učebny V. Projednávat budeme hlavně ubytování. T. Růžičková, H. Habrzettlová

Štítky: 

Návštěva veterinární kliniky

Dne 27. 11. 2013 studenti ze seminářů biologie navštívili prestižní veterinární kliniku MVDr. Víta Zatloukala ve Staré Roli. O prohlídku kliniky a o poutavý výklad se zasloužil sám pan doktor, který si na naše studenty udělal čas, a který se zájmem ostatní zasvětil do problematiky veterinární praxe. Budoucí uchazeči veterinární vysoké školy si tak mohli vytvořit představu o náročnosti a zajímavosti této práce.

Štítky: 

Divadelní představení Kabaret Kafka

Milé studentky a studenti VG.

V rámci jazykového projektu Jazyky jinak jsme pro Vás na 9. 12. 2013 připravili odpolední exkurzi spojenou s návštěvou večerního divadelního představení Kabaret Kafka v pražském divadle Na Zábradlí. Jedná se o zinscenování Kafkova Dopisu otci, ve kterém otevírá nejintimnější témata a pojmenovává svůj postoj k životu. Hra získala cenu Josefa Balvína, které se uděluje v rámci Pražského divadelního festivalu německého jazyka nejlepší inscenaci vytvořené podle původně německého textu. Pro zájemce o hlubší nahlédnutí do Kafkova života je připravena interaktivního návštěva Muzea Franze Kafky.

Cena: 150 Kč vstupné na divadelní představení Kabaret Kafka, 30 Kč Franz Kafka Muzeum, doprava zdarma (hrazena z projektu Jazyky jinak)

Přihlásit se můžete do 14.11. 2013 u Mgr. Jůnové nebo Mgr. Vitouchové ve 2. patře, kabinety Nj a Aj . V příloze naleznete přihlášku.

 

Štítky: 

Němčináři chystají již 3. putování po německy mluvících zemích

V červnu navštívíme Bern a Vaduz - v termínu od 17. do 20. 6. 2014 procestujeme skoro celé Švýcarsko a Lichtenštejnsko.
Zájemci si mohou přijít pro přihlášku do kabinetu NJ ve 2. patře k prof. J. Turčinové nebo M.Jůnové

Štítky: 

Zájezd do Velké Británie 2014

ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE 2014 - POZOR ZMĚNA!

Upozorňujeme zájemce o zájezd do Velké Británie, že cestovní kancelář zkrátila z organizačních důvodů o měsíc termín on-line přihlášení. Chcete-li se tedy zájezdu zúčastnit, musíte se přihlásit do 31.10.2013.

Hz,Rá

Štítky: 

Zájezd do Velké Británie 2014

ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE - ZMĚNA!!!

Upozorňujeme zájemce o zájezd do Velké Británie, že cestovní kancelář zkrátila z organizačních důvodů termín on-line přihlášení na 31.10.2013. Chcete-li se zájezdu zúčastnit, nezapomeňte se tedy přihlásit včas, tj. do konce tohoto měsíce.

Hz,Rá

Štítky: 

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Exkurze