Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Exkurze

Zájezd do Velké Británie 2015

Zájezd do Velké Británie 2015 - platba zálohy
Upozorňujeme všechny účastníky zájezdu do Velké Británie, že je potřeba do 24.10. 2014 uhradit zálohu na účet cestovní kanceláře. Nebude-li záloha uhrazena včas, je možné, že Vaše místo bude nabídnuto náhradníkům, proto nezapomeňte!
Někteří z přihlášených také dosud neodevzdali přihlášku - učiňte tak prosím co nejdříve. T. Růžičková, H. Habrzettlová 

Štítky: 

Zájezd do Velké Británie

Milí studenti!
I v tomto školním roce pořádá naše škola poznávací zájezd do Velké Británie. Zájezd se uskuteční od 19. do 24.4. 2015 a je určen všem studentům angličtiny s výjimkou prim. Program zájezdu, informace o jeho ceně, způsobu placení a dalším najdete na nástěnce vedle učebny V ve 3. patře, získáte je i u svých vyučujících angličtiny a organizátorů zájezdů T. Růžičkové a H. Habrzettlové. On-line přihlašování na zájezd bude probíhat přibližně do poloviny října. Na školních stránkách, nástěnce a ve školním rozhlase budeme o zájezdu průběžně informovat.
Na Vaši účast se těší T. Růžičková, H. Habrzettlová

Štítky: 

Exkurze do jazykových institucí - 1. A, 1. B

Milé studentky a studenti 1. A a 1. B.
V rámci našeho projektu Jazyky jinak jsme pro Vás připravili na 17. 9. 2014 exkurzi do Prahy. Návštívíme Americkou ambasádu, resp. Americké centrum, Francouzský institut a Goethe-Institut, ve kterých se dozvíte, jak tyto instituce fungují a co vám nabízejí. Odjezd je v 8:00 od Slavie. Obědy jsou odhlášené hromadně. V příloze najdete přihlášku. Těšíme se na Vás smiley

Štítky: 

Jazyková exkurze 9. 9. 2014 - odjezd od Slavie!

Milí účastníci exkurze, odjezd na exkurzi je v úterý 9. 9. 2014 v 8:00 od Slavie! V příloze naleznete přihlášku, nezapomeňte ji nejpozději v pondělí 8. 9. 2014 odevzdat Mgr. Heiserové, Mgr. Maškové nebo Mgr. Vitouchové. Těšíme se na vás! smiley

Štítky: 

Výměna s holandskou školou v Groenlo

Stejně jako v minulých letech uskutečníme také ve školním roce 2014-2015 výměnu s holandskou školou v Groenlo. Tato výměna je určena především pro žáky 1. a 2. ročníků vyššího gymnázia a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia, kteří tak mají možnost poznat nové lidi a prostředí a především si procvičit angličtinu v běžném životě.
Výměna má již dlouholetou tradici a mohlo se jí tak zúčastnit velké množství studentů. Věřím, že tomu tak bude i v příštím školním roce. Navštívíme společně zajímavá místa nejen v Holandsku, ale také u nás, poznáme nové přátele a získáme spoustu krásných zážitků.
V příloze naleznete informace a přihlášku, kterou odevzdejte co nejdříve Mgr. H. Heiserové (kabinet ve 2. patře naproti respiriu) nebo Mgr. L. Štatské (kabinet ve 3. patře).

Štítky: 

Ekoden II. - V3. A, V3. B

Odjezd na tematický den do Ústí nad Labem 25. 6. 2014 je z parkoviště u Slavie v 7:30. Přihláška je v příloze. Svačinu a doborou náladu s sebou. Těšíme se na vás! smiley

 

Štítky: 

Výstava: PAVEL TIGRID - SLOVY PROTI TOTALITÁM

Od 28. dubna do 9. května 2014 bude na naší škole v respiriu instalována putovní výstava: PAVEL TIGRID - SLOVY PROTI TOTALITÁM. Jste srdečně zváni nejen na vernisáž, která proběhne 28. dubna 2014 od 14:00, ale i v jiné dny k jejímu opakovanému zhlédnutí. Výstavu nám zapůjčilo Občanské sdružení PANT. Výstava byla vytvořena z grantových prostředků EU v rámci projektu: moderní dějiny do škol. Pro studenty jsou připraveny pracovní listy a další výukové materiály. Podrobnosti o možnosti se svými studenty navštívit výstavu a pracovat s ní vám ochotně poskytne Pavel Strnad 

 

 

Štítky: 

Zájezd do Velké Británie - odjezd

Zájezd do Velké Británie - odjezd: 27.4. 2014 v 15.30 od Tržnice (ul. Varšavská), sejdeme se 15 minut předem.
Poslední schůzka před odjezdem se uskuteční ve čtvrtek 24.3. v učebně V o velké přestávce.
Mgr. Růžičková, Mgr. Habrzettlová

Štítky: 

Kdo se bojí, nesmí do Prahy!

Dne 14. 3. 2014 třídy V2. A a V2. B podnikly výpravu po pražských památkových objektech, které jsou spojeny s různými českými pověstmi.

Štítky: 

Dějepisná exkurze

Dne 12. 3. 2014 se zúčastnily třídy V4. B a 2. A dějepisné exkurze, jejíž hlavním programem byla návštěva Židovského muzea v Praze. Třída 2. A si prohlédla jednotlivé expozice muzea, které se nacházejí přímo v synagogogách a seznámila se zde s židovskými zvyky, tradicemi a historií židovského národa v Čechách a na Moravě. Třída V4. B absolvovala tematický program zaměřený na holocaust židovského národa během 2. světové války. Nejzajímavější a zároveň nejemotivnější součástí programu bylo setkání s pamětnicí paní PhDr. Dagmar Lieblovou, která jako jedna z mála holocaust přežila. Paní Lieblová se s námi podělila o své vzpomínky na tuto krutou dobu, kdy ztratila své rodiče, sestru i příbuzné a sama úplnou náhodou přežila. Během celé diskuze na nás zapůsobila svým pozitivním přístupem k životu a nezdolným odhodláním žít naplno a předat své zkušenosti další generaci. Paní Lieblová je předsedkyní Terezínské iniciativy a v roce 2011 jí byl propůjčen Řád T. G.

Štítky: 

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Exkurze