Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Exkurze

Body 2017- exkurze

Dne 26. 5. 2017 proběhne pro 2. B exkurze do Prahy na výstavu BODY 2017.

Veškeré informace k zájezdu jsou v příloze.

Štítky: 

Program tříd v maturitním týdnu 16. 5. - 19. 5. 2017

V pondělí 15. 5. se všichni žáci účastní běžné výuky dané rozvrhem hodin. Od úterý 16. 5. do pátku 19. 5. je program stanoven dle zvláštního rozpisu, který naleznete v příloze. Uvedené akce se konají nejenom v budově školy, ale i na různých jiných místech v Karlových Varech. Pokud nedojde k jiné domluvě s doprovázejícím učitelem nebo není jinak dáno rozpisem, sejdou se žáci na místě konání akce vždy 5 minut před jejím zahájením. 

Obědy se v tyto dny budou vydávat v čase od 11 do 13.30 hodin. Žáci si sami včas obědy odhlásí, pokud je nebudou chtít odebírat. 

Štítky: 

Výměna s nizozemskou školou 2017/2018

Ve školním roce 2017-2018 se bude konat výměna s nizozemskou školou. Stejně jako v minulém roce i tentokrát půjde o střední školu gymnaziálního typu Isendoorn College nacházející se ve městě Warnsveld. Tato výměna je určena především pro žáky kvart a kvint víceletého gymnázia a 1. ročníku vyššího gymnázia, kteří mají možnost poznat nové prostředí a především si procvičit angličtinu v běžném životě. Výměna má již dlouholetou tradici a mohlo se jí tak zúčastnit velké množství studentů. Věříme, že tomu tak bude i v tomto školním roce. V plánu je práce na společném projektu, návštěva zajímavých míst u nás i v Nizozemsku (např.: Amsterdam), a hlavně se můžete těšit na navázaní přátelských kontaktů a získání krásných zážitků.

Plavba po Vltavě, muzeum, Staré Město, Othello

To vše stihla 1.A  a 2.B při celodenní exkurzi v Praze ve středu 7.12.2016. Začali jsme prohlídkou expozice v Muzeu Karlova mostu. Velmi poučné a zajímavé poznatky o historii mostu a jeho stavbě. Následovala plavba po Vltavě a Čertovce. Nabízela neotřelé pohledy na Pražský hrad a další významné budovy. A k tomu krásné slunečné počasí, i když trochu mrazivé. Cílem první části prohlídky Starého Města byla Betlémská kaple. Druhou část jsme věnovali putování po pražských židovských památkách, včetně míst spojených se spisovatelem Franzem Kafkou. A na závěr Stavovské divadlo a představení Shakespearovy hry Othello. Sice byla dramaturgicky pojata více novodobě, ale poselství odsuzující zlo, žárlivost, závist v postavě Jaga bylo naprosto zřejmé. Sice unavení, ale obohaceni o řadu zážitků jsme se po půlnoci vrátili do Karlových Varů.

Ilona Baarová

Štítky: 

Divadelní představení Praha - Oliver Twist

Milí účastníci exkurze za divadlem v anglickém jazyce!

Jedeme v pondělí 31. 10. 2016. Sraz je u školy v 8:50, odjezd 9:00. Nezapomeňte svačinu, nadšení pro angličtinu a dobrou náladu.

Těšíme se na vás L. Štatská, R. Sunková

Štítky: 

Školní poznávací zájezd do Velké Británie

První schůzka účastníků zájezdu do Velké Británie se uskuteční v učebně V (3. patro) o velké přestávce ve středu 10.2. Na programu bude ubytování - rozdělení do rodin, snažte se proto přijít všichni. H. Habrzettlová, T. Růžičková

Štítky: 

Návštěva muzea

Dne 22. 1. 2016 naši studenti navštívili Hrdličkovo muzeum na PřF UK v Praze. Vše proběhlo tak, jak má. Program ze strany obou odbornic- antropoložek byl veden vskutku profesionálně; studentům přiblížily danou tématiku velmi atraktivně. Díky komorní až přátelské atmosféře dokázaly studenty zatáhnout do čilé diskuse.

Štítky: 

Exkurze- Hrdličkovo muzeum Praha

Dne 22. 1. 2016 proběhne exkurze do Hrdličkova muzea PřF UK v Praze. Program této exkurze je určen přednostně pro seminář z biologie, případně pro další zájemce. Veškeré informace k exkurzi získáte stažením dokumentu v příloze, popř. u K. Pavlasové.

Štítky: 

Jazykový pobyt v Anglii - seznam účastníků

V příloze je zveřejněn seznam studentů, kteří byli vylosováni na jazykový pobyt v Brightonu v prosinci 2015.

Štítky: 

VALEČ V PROMĚNÁCH ČASU

Ve dnech 25. - 26. 6. 2015 se studenti 2.B, 3. A a V7.A zúčastnili závěrečné pilotáže projektu NPÚ Památky nás baví na zámku ve Valči. Na vlastní kůži si vyzkoušili dva moduly tohoto projektu - Valeč a baroko, Valeč a odsun. Získali nejen spoustu nových poznatků netradiční formou, ale sami se mohli prostřednictvím svých postřehů a připomínek podílet na doplnění jednotlivých aktivit a inspirovat tak autory  k jejich oživení a zjednodušení. Všem zúčastněným chceme touto cestou poděkovat za ochotu vyzkoušet něco nového.

Za autorský kolektiv Dagmar Erbenová

 

Štítky: 

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Exkurze