Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Vybráno z aktualit

Kriteria přijímacího řízení

Kriteria přijímacího řízení jsou zveřejněna v části Školní rok-Přijímací řízení, přihlášku na naši školu lze podat do 15. března 2016. Pro příští školní rok plánujeme přijmout 60 studentů do 8letého studia a 30 studentů do 4letého studia.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledkové listiny si můžete stáhnout v části Školní rok-Přijímací řízení (http://www.gymkvary.cz/node/42).

Přijaté uchazeče prosíme o odevzdání zápisového lístku (do 10 dnů), pokud tak neučiníte, bude na Vaše místo přijat další uchazeč dle výsledkové listiny. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí písemně.

V případě 4letého studia bývají v posledních letech odvolání vyslyšena, protože ze 60 přijatých uchazečů odevzdá zápisový lístek cca 30 a na odvolání je tedy dalších 30 volných míst, což většinou postačuje pro všechny, kteří se odvolali. Doporučujeme se proti tomuto rozhodnutí po jeho doručení odvolat (do 3 dnů)! I pokud odevzdáte zápisový lístek jiné škole, jste oprávněni tento lístek v případě kladně vyřízeného odvolání vzít zpět a odevzdat nám.

Kriteria přijímacího řízení

Kriteria přijímacího řízení pro rok 2015 jsou zveřejněna v části Školní rok-Přijímací řízení-Informace (http://www.gymkvary.cz/node/42)

Přijímací zkoušky - výsledky

Výsledkové listiny přijímacích zkoušek do 4letého i 8letého gymnázia si můžete stáhnout v příloze. Zveřejněny jsou zde také informace ředitele školy RNDr. Zdeňka Papeže.

Kriteria pro přijetí ke studiu

Kriteria pro přijetí ke studiu pro rok 2014 do 4letého i 8letého studia jsou zveřejněna zde.

2. kolo přijímacího řízení pro 4leté studium

Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro 4leté studium na 6 zatím neobsazených míst, přihlášku můžete podat nejpozději 14. června 2013, kriteria pro přijetí jsou zveřejněna v příloze.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledkové listiny pro 4leté i 8leté studium si můžete stáhnout v příloze spolu s informacemi ředitele školy RNDr. Zdeňka Papeže pro nepřijaté studenty.

Kriteria přijímacího řízení

pro rok 2013 jsou zveřejněna v části Školní rok-Přijímací řízení zde.

Den otevřených dveří

V pondělí 14. 1. 2013 v době 16–18 hodin naše škola pořádá den otevřených dveří.
Zajímá Vás problematika osmiletého nebo čtyřletého studia? Potřebujete informace o přijímacích zkouškách? Vše potřebné se dozvíte. 
Informace ředitele školy od 17 hodin.
MHD č. 10 a 15, zastávka Národní ulice.

 

Výsledky přijímacích zkoušek

do osmiletého studia po náhradním termínu 1. kola (9.5.) si můžete stáhnout v příloze.

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Přijímací řízení