Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Soutěže a olympiády

Školní kolo SCJN - olympiády v němčině 2014

Zveme všechny žáky, kteří rádi mluví německy a rádi soutěží o hezké ceny, aby se zúčastnili olympiády v němčině. Soutěž je určena všem německy hovořícím žákům, tedy i těm, kteří se němčinu učí jinde než na naší škole. 

Školní kolo pro NG (3 kategorie)
Středa 22. 1. 2014 od 8,00 hod. v uč. 1.A   (Hk, Vi, Tu)
Kategorie: I.A – primy a sekundy, II.B - tercie a kvarty, II.C - žáci NG s možností komunikace v NJ

Školní kolo pro VG (2 kategorie)
Pondělí 27. 1. 2014 od 8,00 hod. v uč. 1.A  (Hk, Jn, Šá)
Kategorie: III.A 1.-3. ročník SŠ, III.B - 1.-3. ročník SŠ s možností komunikace v NJ

Žáci se přihlašují prostřednictvím vyučujících N nebo u Hk (garant soutěže).

Němčina pro bystré hlavy - CH, Bi, Mat, VT

Tuto soutěž pro středoškoláky organizuje Goethe-Institut již čtvrtým rokem. Cílovou skupinou jsou středoškoláci ve věku 15-18 let, kteří letos ještě nematurují, učí se němčinu jako druhý cizí jazyk (dosáhli úrovně A1-B1) a zajímají se o přírodní vědy či techniku. Všichni studenti, kteří nám pošlou do konce února svůj česky psaný soutěžní projekt z fyziky, chemie, biologie, matematiky nebo informatiky a vyřeší na našich stránkách pět z deseti hlavolamů v němčině (v tom jim může pomoct němčinář), mohou vyhrát dvoutýdenní pobyt v Německu, během kterého poznají několik vědeckých institucí a laboratoří. Tento pobyt může být rozhodující pro jejich další (vysokoškolské) studium. Formulář pro soutěžní projekt naleznete na následujícím odkazu: http://www.goethe.de/ins/cz/prj/hel/for/for/csindex.htm

Exkluzivní literární soutěž pro angličtináře

Anglické oddělení vypisuje literární soutěž pro současné studenty Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. Soutěž je vhodná pro věkovou kategorii 16+. V soutěži můžete vyhrát velmi zajímavé ceny:
1. místo - nový iPad + roční předplatné National Geographic v AJ
2. místo - nový iPod nano + roční předplatné National Geographic v AJ
3. místo - roční předplatné National Geographic v AJ
Podrobnosti v příloze.

Volejbal 2012-2013 - okresní kolo

O vítězství ve volejbalu se zasloužily dívky NG- K. Slavotínková, I. Vrzalová, T. Staňkovská, K. Pravdová, P. Malimánková, V. Sejrková, M. Kotyzová, K. Bartošová.

 

Mezinárodní Junior - cross v Německu

Na mezinárodním juniorském marathonu v Německu dne 25.května 2013 dosáhli naši studenti skvělých výsledků:  Michal Novák  (1.A) 4. místo , Tomáš Řehořek (V5.A)  6. místo,  Kryštof Husák  7. místo,  Kateřina Pavlasová (V1.A) 5. místo a Patricie Kleinová  (V1.A) 10. místo ( fotodokumentace v příloze). Trasy juniorského crosu měřily od 2,8 km (nejmladší děti) po 7,2 km (nejstarší 15-ti leté ).V silné mezinárodní  konkurenci  jde o mimořádný úspěch vzhledem k tomu, že ostatní státy (Německo, Polsko, Madársko,..) nominovaly nejlepší sportovní běžecké kluby a v našem případě - Výsledková listina dívky 4,2 kmčeských běžců byli všichni z našeho gymnázia ( viz. výsledkové listiny v příloze).

Krajské finále v zeměpisné olympiádě

V krajském finále zeměpisné olympiády se naši studenti umístili: Nora Prokešová ( kategorie A.) na 3. místě, Tomáš Bayer ( kategorie B.) na 2 . místě. Šimon Chlapovič obsadil (kategorie C.) 6. místo a Jakub Vynikal (kategorie D.) 6. místo. Blahopřejeme.

Krajské kolo Olympiády z francouzštiny

21.3. 2013 se na Obchodní akademii v Karlových Varech uskutečnilo krajské kolo Olympiády z francouzského jazyka.

kategorie B2
Dita Patáková, V7.B - 1. místo - POSTUP DO STÁTNÍHO KOLA
Anna Marie Lauermannová, V5.B - 2. místo
kategorie A1
Michaela Maňasová, V4.A - 2. místo
Nicol Hendruková, V4.B - 3. místo

Děkujeme všem účastnicím za reprezentaci školy a postupující přejeme ve státním kole mnoho úspěchů.

Krajské kolo Olympiády v anglickém jazyce

V pondělí 25.3.2013 se v Domě dětí a mládeže na Čankovské uskuteční krajské kolo Olympiády v anglickém jazyce.
Naši školu budou v krajském kole reprezentovat studentky MUSKOVÁ Sofie (V2B), SANTROSYAN Gayane (V4A), TRAN Thi Thu Giang (V6A) a STELZIGOVÁ Tereza (V7B).
Prosím děvčata, aby se dostavila do Domu dětí a mládeže v 8.45. S sebou si vemte přezůvky, psací potřeby a svačinu. Přejeme hodně štěstí.
Mgr. Hana Heiserová

Matematický klokan

Tradiční a oblíbená matematická soutěž se uskuteční v pátek 22.3. 1. a 2. vyučovací hodinu. Rozpis v příloze.

Okresní kola olympiády v němčině

Dne 8. února 2013 se uskutečnila okresní kola SCJN pro kategorie I.A, II.B a III.A. Po úspěších ve školním nás v nich zastupovali Lucie Lamačová, Anna Santrosyan, Kristýna Redlová, Jana Hájková, Jana Coubalová, Lukáš Plha a Anna Vopelková.
V KK pro žáky SŠ, které proběhne 12. 3. 2013 v Chebu, budou naši školu reprezentovat Anna Santrossyan (V6.A) a Max Tauchert (V5.A).
Do KK pro žáky NG postoupily Kristýna Redlová (V4.A) a Jana Hájková (V3.B). Toto kolo proběhne 15. 3. 2013 v Sokolově.
Všem přejeme hodně štěstí! Eva Hanková

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Soutěže a olympiády