Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Adopce na dálku

Štítky: 

Naše škola podpořila i ve školním roce 2014/15 studenta VŠ, Ibrahima Abdullaha, z Ghany, a to částkou 4600 Kč. Do projektu Adopce na dálku se ochotně zapojili: ...
D. Lidinská 100 Kč, E. Hanková 200 Kč, L. Houšková 200 Kč, J. Potácel 200 Kč, M. Schleicherová 100 Kč, J. Čermochová 100 Kč, M. Jarošová 100 Kč, R. Kváča 100 Kč, Z. Vašíčková 100 Kč, I. Baarová 200 Kč, H. Machovcová 100 Kč, Z. Draxal 100 Kč, H. Hendruková 100 Kč, V. Čapková 100 Kč, L. Spilková 50 Kč, H. Nozarová 100 Kč, M. Kozáková 100 Kč, V. Švecová 100 Kč, D. Ciprysová 70 Kč, H. Mašková 100 Kč, T. Štegová 150 Kč, H. a R. Haberzettlovi 100 Kč, J. Přáda 50 Kč, I. Jiříková 200 Kč, Z. Vitouchová 50 Kč, H. Heiserová 100 Kč, L. Štatská 50 Kč, J. Rezek 50 Kč, K. Pavlasová 100 Kč, M. Wirth 100 Kč, D. Ančincová 50 Kč, J. Čepčányová 100 Kč, T. Růžičková 100 Kč, S. Prošková 100 Kč, V. Neubertová 100 Kč, Z. Slavíková 100 Kč, H. Bořková 50 Kč, V. Trubačová 50 Kč, M. Klich 60 Kč, L. Horská 140 Kč
Celkem 4120 Kč

Ze studentů: A. Krejčík 100 Kč, T. Bečka 100 Kč, M. Dědek 100 Kč, M. Motl 50 Kč,V. Fikker 15 Kč, T. Vendlbergerová 15 Kč (všichni V2.B), třída V3.B 100 Kč
Celkem 480 Kč

Všem, kteří přispěli, patří velký obdiv a poděkování. Lenka Horská