Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Informace k maturitní zkoušce

V připojených souborech najdete:

1. informace ředitele školy k volbě profilové zkoušky
2. maturitní témata pro ústní zkoušku profilové části pro jarní a podzimní zkušební období roku 2016
3. maturitní témata pro ústní zkoušku společné části (cizí jazyky)
4. seznam děl z českého jazyka
5. maturitní kalendář s termíny
6. model maturitní zkoušky - jednotné zkušební schema (JZS)
7. seznam děl z českého jazyka - přihláška žáka

později bude zveřejněno
8. rozpisy ústních zkoušek

 

Katalogy požadavků k maturitní zkoušce 2018 naleznete na adrese: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/katalogy-pozadavku-zkou...
Aktuální předpisy týkající se maturitní zkoušky (školský zákon a vyhlášku MŠMT o ukončování studia) najdete na stránkách www.novamaturita.cz příp. www.msmt.cz.