Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Školní poradci

 

Metodik školní prevence:

Mgr.et Mgr. Zdeňka Vašíčková

tel. 353 501 132, 777 337 052

vasickova@gymkvary.eu

 

Výchovný poradce:

Mgr. Radek Kváča

tel. 353 501 131

kvaca@gymkvary.eu

 

Speciální pedagog, psychoterapeut - externí spolupráce s Prvním českým gymnáziem v Karlových Varech (adaptační kurzy, práce se skupinami, individuální konzultace)

PhDr. Sáva Arabadžiev

tel. 736 633 595

http://www.arabadziev.cz/

 

Poradenství, diagnostika, psychoterapuetické služby v oblasti výchovy a vzdělávání pro školy v Karlovarském kraji

PEDAGOGICKO - PSYCHOLOCKÁ PORADNA KARLOVY VARY

353 176 511 – ústředna, sociální pracovnice

http://www.pppkv.cz