Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Nepovinné předměty a kroužky

Nepovinné předměty a kroužky ve školním roce 2020/2021

název

den

čas

vyučující

učebna

od

Power joga, pilates

PO

15.45-17.15

Mgr. T. Štegová

MTv

8.9.2020

Doučování AJ (primy)

PO

14-15.00

Mgr. H. Heiserová

A

7.9.2020

 

 

 

 

 

 

Doučování AJ (VG)

UT

14-15

Mgr. Lucie Štatská

V

29.9.2020

Klub zábavné logiky
a deskových her

UT

14-15.30

Mgr. Radek Kváča

ST

2.9.2020

Klub španělského jazyka

UT

14-15.30

Mgr. H. Heiserová

JAZ

8.9.2020

Klub francouzského jazyka

UT

14-15.30

Ing. H. Mašková, Mgr.

Fr

8.9.2020

Doučování z F

UT

14-15

Mgr. M.Wirth

F

29.9.2020

Doučování z Ch

UT

14-15

Mgr. Lenka Spilková

Chl

6.10.2020

Badminton a stolní tenis

UT

15-16.30

Mgr. R. Kváča,
Mgr. Z. Draxal

VTv

15.9.2020

Golf

UT

14.30-16

Mgr. Dana Ančincová

Olšova Vrata

15.9.2020

 

 

 

 

 

 

Pěvecký sbor

ST

14-15.30

Mgr. J. Rezek

HV

1.9.2020

Klub komunikace v Aj
Příprava na zkoušky FCE/CAE

ST

14-15.30

Mgr. S. Prošková

JAZ

30.9.2020

Doučování ČJ

ST

14-15

Mgr. R. Kváča

V7.B

1.11.2020

Florbal, míčové hry

ST

15-16.30

Mgr. V. Landrgott

VTv

17.9.2020

 

 

 

 

 

 

Klub německého jazyka (VG)

ČT

13.45-15.15

Mgr. B. Horáková

LK

10.9.2020

Robotika

ČT

14-15.30

Mgr. J. Stulík

R

17.9.2020

 

 

 

 

 

 

Badatelský klub – robotika

PA

14-15.30

Mgr. J. Weberová,
Pavel Horák

R, PT

4.9.2020

Robotika

PA

15.30-17

Mgr. J. Weberová

R, PT

4.9.2020

Klub – občanské vzdělání a demokratické myšlení

PA

14-15.30

Mgr. Radek Kváča

ZM

1.11.2020


Tělovýchovné kroužky (Centrum sportu) vyžadují příspěvek 200,-Kč na školní rok. Členské příspěvky vybírají vedoucí kroužků. Kromě uvedených kroužků plánuje Centrum sportu další sportovní akce: Lanové centrum, Geocaching, Vánoční turnaj, Rafting, Lyžování, ad. Přihlášky do nepovinných předmětů a kroužků jsou u příslušných vyučujících.